sierpień 2020

Powiązanie niejedno ma imię

|2021-08-03T14:17:25+01:0027 sierpnia 2020|Wyroki i interpretacje|Tagi: , , |

Pierwszym krokiem przy określeniu obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych jest stwierdzenie, czy dane podmioty są powiązane. Decyzja ta determinuje z kolei szereg kolejnych czynności w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Co jednak, jeżeli definicji powiązań podmiotów jest więcej niż jedna? Okazuje się, [...]

Rzeczywiste zachowanie stron ważniejsze od zapisów umownych

|2020-08-27T11:34:04+01:0026 sierpnia 2020|Wyroki i interpretacje|

Chociaż zasada prymatu rzeczywistej treści transakcji nad jej formą (substance over form) jest już od dawna znana organom podatkowym, dopiero przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. wskazują wprost na konieczność jej stosowania. Ustawa o CIT nawiązuje do tej zasady dwukrotnie: definiując pojęcie transakcji kontrolowanej - które oznacza identyfikowane [...]

Czy wykazanie straty na transakcji z podmiotem powiązanym oznacza automatycznie, że jest ona nierynkowa?

|2021-08-03T14:16:44+01:0018 sierpnia 2020|Zmiany w prawie|

Czy wykazanie  straty na transakcji z podmiotem powiązanym oznacza  automatycznie, że jest ona nierynkowa? Strata realizowana przez podatnika na danej transakcji wewnątrzgrupowej lub na działalności operacyjnej (w przypadku, jeśli znacząca większość przychodów lub kosztów z tej działalności jest wynikiem transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi) bardzo często postrzegana jest przez [...]

Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

|2020-08-11T11:38:26+01:0011 sierpnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Wokół organów podatkowych|Tagi: , , , , |

Odświeżmy w kilku słowach kluczowe informacje na temat procedury. Procedura MAP (ang. Mutual Agreement Procedure) ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. W jakich sytuacjach dochodzi do podwójnego opodatkowania? Jest to często występujące zjawisko w relacjach między podmiotami powiązanymi działającymi w różnych krajach. Jeśli w rezultacie kontroli [...]

Możliwość skorzystania ze zwolnienia dla transakcji kontrolowanej realizowanej ze spółką przejętą, która nie zamknęła ksiąg rachunkowych

|2020-08-21T12:27:24+01:0010 sierpnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , |

Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. umożliwiają podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych, tj. transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z przesłanek wskazaną w art. [...]