Grudzień 2020

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19

|2020-12-21T08:58:02+01:0021 grudnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , |

18 grudnia OECD opublikowała długo oczekiwane wytyczne dotyczące skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych (dalej: Wytyczne COVID-19). Bezprecedensowe warunki gospodarcze, wynikające z pandemii COVID-19, doprowadziły do praktycznych problemów związanych z zastosowaniem zasady ceny rynkowej w ramach transakcji realizowanych przez podmioty powiązane, stąd Wytyczne COVID-19 były od dłuższego czasu [...]

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TPR jednorodne transakcje finansowe o różnych wycenach?

|2020-12-10T09:18:09+01:0010 grudnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , , , |

Transakcje finansowe w ramach formularza TP-R powinny być raportowane w specjalnie wydzielonej do tego kategorii C, odnoszącej się między innymi do transakcji związanych z uzyskaniem / udzieleniem finansowania w postaci kredytu, pożyczki, obligacji, itp., czy uzyskaniem / udzieleniem poręczeń lub gwarancji wewnątrzgrupowych. W przypadku takich transakcji, poza wartością transakcji, [...]

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – kondycja/ocena podmiotu na tle branży na podstawie określonych wskaźników finansowych

|2020-12-08T10:20:47+01:008 grudnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , |

W formularzu TP-R, poza podaniem informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2019 r., podatnicy zobowiązani są do wskazania wartości czterech wskaźników finansowych dotyczących rentowności przedsiębiorstwa, tj. marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego. Wybrane na potrzeby TP-R wskaźniki rentowności pozwolą w syntetyczny sposób zobrazować [...]

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TP-R transakcję restrukturyzacji bez wynagrodzenia?

|2020-12-03T16:06:58+01:003 grudnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , , |

Przeniesienia funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi są powszechnymi elementami praktyki gospodarczej. W przypadku, gdy spełniają warunki restrukturyzacji w rozumieniu cen transferowych, powinny zostać odpowiednio udokumentowane i zaraportowane w ramach formularza TP-R, w którym ustawodawca przewidział specjalną kategorię dla tego typu transakcji. Przepisy w zakresie cen transferowych, obowiązujące [...]

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak raportować transakcję refaktury?

|2020-12-01T09:40:10+01:001 grudnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , , |

Ze względu na swój nietypowy charakter transakcja refaktury jest źródłem wątpliwości na gruncie cen transferowych na etapie identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych, ale również w trakcie samej ich realizacji, np. w procesie raportowania refaktury w formularzu TPR. Co prawda, zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących TPR wydany przez Ministerstwo Finansów zawiera pewne wskazówki [...]