Najdotkliwszą dla podatników zmianą, wprowadzoną od 1 stycznia 2017 roku w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych, jest wprowadzenie obowiązku przygotowania analizy porównawczej, tj. analizy, którem celem jest uzasadnienie, że ceny w dokumentowanej transakcji są rynkowe (takim obowiązkiem zostali objęci podatnicy, których łączne przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości za poprzedni rok podatkowy przekroczyły równowartość 10 mln EUR).

Analiza porównawcza postrzegana jest przez podatników jako dodatkowy, uciążliwy obowiązek – co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że proces jej przygotowania jest czasochłonny i kosztowny (ze względu m.in. na konieczność zakupu zewnętrznych danych porównawczych). Jako, że część podatników będzie musiało zmierzyć się z tym wyzwaniem i przygotować analizy porównawcze dla dokumentowanych transakcji (bez tego elementu ich dokumentacja cen transferowych nie będzie kompletna, a tym samym w przypadku doszacowania dochodu nie będzie chroniła ich przed zastosowaniem sankcyjnej, 50% stawki podatkowej) warto zastanowić się, czy analiza jest tylko przykrym obowiązkiem, czy też może stanowić przydatne narzędzie biznesowe.

Jak zatem można wykorzystać analizę?

  • W przypadku wewnątrzgrupowych transakcji przychodowych podatnika, które stanowią jego główną działalność, analiza porównawcza, badająca rentowność operacyjną podmiotów prowadzących działalność porównywalną do działalności podatnika, może dostarczyć przydatnych informacji o tym, jak biznes podatnika wpisuje się w realia rynkowe – tj. czy podatnik „nadąża” za rynkiem, czy też na rynku są inne podmioty realizujące wyższe marże? Dostarczy podatnikowi także przydatnych informacji o kondycji finansowej podmiotów prowadzących konkurencyjną działalność.
  • Analiza będzie również przydatnym narzędziem dla tych podatników, którzy, w swoich transakcjach bazują na cenach / marżach ustalonych historycznie i nie aktualizowali ich od dłuższego czasu – w takim przypadku analiza porównawcza będzie mogła zostać wykorzystana przez nich jako podstawa do renegocjacji warunków współpracy z podmiotami powiązanymi.

Jak widać, analiza porównawcza może dla podatników stanowić przydatne narządzenie biznesowe. Dlatego warto już teraz zainwestować i czas i nakłady, aby przygotować rzetelną analizę po to, aby móc wykorzystać ją nie tylko do obrony przed ewentualnym doszacowaniem dochodu do opodatkowania.

Podziel Się z Innymi!