14 czerwca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Przedmiotem objaśnień są:

  • techniczne aspekty przygotowywania analiz danych porównawczych oraz
  • sporządzania opisów zgodności.

Pełną treść objaśnień znajdą Państwo tutaj.

Czego dotyczą objaśnienia?

W pierwszej części objaśnień poruszono kilka obszarów praktycznych w zakresie sporządzania analiz danych porównawczych, takie jak (i) porównywalność danych a ich lokalność, (ii) możliwość wykorzystania danych wewnętrznych, (iii) możliwość wykorzystania danych ofertowych, (iv) korzystanie z tzw. secret comparables (czyli danych, które nie są publicznie dostępne), (v) zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów ze stratą, (vi) minimalna liczebność próby, (vii) wybór punktu z przedziału wyników oraz (viii) aktualizacja analizy danych porównawczych.

W drugiej części poruszono kwestie związane ze sporządzaniem tzw. opisu zgodności.

Do jakiego stanu prawnego odnoszą się objaśnienia?

Objaśnienia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2018 r.

Objaśnienia nie mają zatem zastosowania do analiz danych porównawczych sporządzanych w oparciu o nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia odnoszą się do „starych” przepisów i nie są wiążące dla podatników, którzy zdecydowali się na nowy reżim. Jednak, jak zaznaczono w treści objaśnień, mogą być one w przyszłości uzupełniane o przedstawienie nowych zagadnień i komentarzy. Być może zostaną zatem zaktualizowane pod „nowe” przepisy.

Czy objaśnienia przyniosą podatnikom praktyczną korzyść?

Opublikowany dokument ma formę objaśnień podatkowych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej, dzięki czemu daje podatnikowi ochronę przewidzianą w przepisach prawa podatkowego. Chociaż wydaje się, że objaśnienia nie wniosły znaczących zmian w dotychczasowej praktyce w zakresie sporządzania analiz, to jednak zdecydowanie uporządkowały i ujednoliciły podejście do kwestii wątpliwych. Objaśniania z pewnością mogą stanowić praktyczny drogowskaz dla osób sporządzających lub weryfikujących analizy danych porównawczych.

Słów kilka o Forum Cen Transferowych

Objaśnienia powstały w oparciu o rezultaty prac Forum Cen Transferowych. Założeniem działania Forum Cen Transferowych jest praca grup roboczych na temat szczegółowych obszarów z zakresu cen transferowych. W skład grup roboczych wchodzą specjaliści oraz praktycy z zakresu cen transferowych. Rezultatem pracy grup roboczych są Rekomendacje Forum Cen Transferowych.

Dotychczas odbyło się sześć edycji Forum Cen Transferowych, w ramach których poruszano między innymi kwestie związane z restrukturyzacją w aspekcie cen transferowych, zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji czy też znaczenia analiz porównawczych w tworzeniu polityki cen transferowych.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne działania Ministerstwa Finansów, które niezobowiązującym rekomendacjom Forum Cen Transferowych nadadzą formalny kształt objaśnień. Dzięki temu podatnicy mogą zyskać drogowskaz do bezpiecznych i zalecanych działań w obszarze cen transferowych. O kolejnych działaniach Forum Cen Transferowych oraz Ministerstwa Finansów będziemy informować w kolejnych wpisach.

Podziel Się z Innymi!