Martyna Filipiak

Martyna zajmuje się tematyką cen transferowych od początku swojej kariery zawodowej. W ramach pracy w MDDP, Martyna bierze udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie m.in. sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych opartych zarówno na przepisach krajowych, jak i na lokalnych przepisach innych krajów europejskich. Ponadto, uczestniczy w projektach sporządzania analiz porównawczych, przygotowywania dokumentacji grupowych Master File oraz brała udział w Procedurach wzajemnego porozumiewania się. Martyna jest absolwentką prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Wrzesień 2021

Polski Ład w TP – obowiązki dokumentacyjne będą bardziej precyzyjne?

|2021-09-06T13:38:00+01:006 września 2021|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Zmiany w prawie|

W proponowanych na 2022 zmianach przepisów, MF planuje wprowadzenie pewnych doprecyzowań w kwestii m.in. obowiązków dokumentacyjnych i limitów transakcji kontrolowanych. Zmiany te nie są być może rewolucyjne z punktu widzenia obciążeń nakładanych na podatników, ale z pewnością usuną szereg wątpliwości interpretacyjnych. Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych dla spółek osobowych Obowiązek sporządzania [...]

czerwiec 2021

Brak straty w spółce osobowej jako jeden z warunków skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

|2021-06-22T11:00:13+01:0022 czerwca 2021|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , , |

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy pozwalają na wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w danym roku podatkowym nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień z podatku dochodowego. Warto zastanowić się, w jaki sposób ustalić spełnienie tych przesłanek [...]

kwiecień 2021

Czy wypłata zysku spółki osobowej generuje obowiązek dokumentacyjny z perspektywy cen transferowych?

|2021-04-26T10:47:45+01:0026 kwietnia 2021|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , , |

Zbliża się termin na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2020 r., który dla znaczącej części podatników upłynie z dniem 30 czerwca 2021 r. Wielu wspólników spółek osobowych podejmie decyzję o przeznaczeniu wypracowanych przez spółki zysków na poczet wypłaty na rzecz wspólników. Warto przyjrzeć się niniejszemu zagadnieniu również z perspektywy cen transferowych. [...]

Listopad 2020

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku

|2020-11-12T09:59:14+01:0012 listopada 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , , , |

TP-R - największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku - W jaki sposób zaraportować korektę cen transferowych na całej działalności podatnika oraz dokonaną przez podmiot centralny? Korekty cen transferowych (z ang. transfer pricing adjustments) są często stosowanym mechanizmem stosowanym w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których poziom [...]

Lipiec 2020

Korekta rentowności a działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

|2020-07-29T09:46:13+01:0029 lipca 2020|Wokół organów podatkowych, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , |

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2020 roku,  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2020.2.BG[1]) uznał, że płatność otrzymana przez spółkę z tytułu skorygowania poziomu rentowności na transakcji sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), nie stanowi przychodu strefowego podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy [...]