partner odpowiedzialny za Praktykę Cen Transferowych

Renata Dłuska

Jest uznanym ekspertem w zakresie cen transferowych. Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniem cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Kierowany przez nią zespół czterokrotnie (2006, 2008, 2012, 2013) otrzymał nagrodę przyznawaną przez International Tax Review dla Najlepszego Zespołu Cen Transferowych na rynku polskim.

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym jak i polskim przedsiębiorstwom. Jest również autorką licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej jak i o tematyce specjalistycznej oraz cenionym szkoleniowcem w dziedzinie cen transferowych.

Email:renata.dluska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Partner, Szef Zespołu Cen Transferowych

Magdalena Marciniak

Jest odpowiedzialna za projekty dotyczące dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Prowadzi projekty dotyczące restrukturyzacji działalności w grupach kapitałowych w zakresie funkcjonalności i optymalizacji łańcucha dostaw, opracowywania i implementacji polityki cen transferowych w grupach kapitałowych czy wsparcia przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych.

Prowadzi warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Magdalena jest ekspertem z blisko 10-letnim doświadczeniem w zakresie cen transferowych.  Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, Magda zdobywała doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz autorką bardzo licznych publikacji z zakresu cen transferowych. Jej artykuły ukazywały się prestiżowych gazetach branżowych oraz specjalistycznych portalach informacyjnych o podatkach takich jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Vat.pl oraz TaxFin.

Email:magdalena.marciniak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Manager w Zespole Cen Transferowych

Magdalena Dymkowska

Ma doświadczenie w projektach dotyczących projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych (w tym modeli opartych o metodę podziału zysku) i ich obrony w trakcie kontroli podatkowych, przygotowywania polityk cen transferowych oraz przygotowania wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej czy licencyjnej oraz dokumentacji cen transferowych, w tym w zakresie dostosowywania dokumentacji przygotowanych na szczeblu grupowym do lokalnych przepisów.

Magda od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych.

Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP Magda zdobywała doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki oraz w dużej polskiej kancelarii podatkowej. Ukończyła studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorką bardzo licznych publikacji z zakresu cen transferowych. Jej artykuły ukazywały się prestiżowych gazetach branżowych oraz specjalistycznych portalach informacyjnych o podatkach takich jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Vat.pl oraz TaxFin.

Email:magdalena.dymkowska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Manager w Zespole Cen Transferowych

Agnieszka Krzyżaniak

Ma doświadczenie w zakresie m.in. przygotowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych, weryfikacji istniejących modeli biznesowych, projektowaniu i implementacji narzędzi IT mających na celu zautomatyzowanie procesów TP, projektowania, planowania i wdrożenia polityk cen transferowych dla grup kapitałowych, przygotowania analiz ekonomicznych i benchmarkingowych dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych, przygotowania kompleksowej dokumentacji cen transferowych, wsparcie w kontrolach podatkowych dotyczących cen transferowych.

Projekty, w których brała udział były realizowane dla największych międzynarodowych i polskich grup kapitałowych z rożnych branż. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przed rozpoczęciem współpracy z MDDP pracowała w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Jest autorką licznych publikacji dotyczących cen transferowych w mediach ogólnopolskich.

Email:agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Manager w Zespole Cen Transferowych

Marta Klepacz

Od początku kariery specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Na co dzień uczestniczy w projektach obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych, przeglądy dokumentacji cen transferowych, przeprowadzanie analiz porównawczych czy opracowywanie i implementowanie polityk cen transferowych w grupach kapitałowyc.

Zajmuje się  projektami obejmującymi restrukturyzacjei działalności grup kapitałowych oraz wspiera klientów podczas kontroli podatkowych.

Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów w zakresie cen transferowych oraz bierze udział w szkoleniach międzynarodowych z tej tematyki.

Marta posiada ponad 4-letnie doświadczenie zakresie cen transferowych. Z MDDP współpracuje od lipca 2013 r. Jest absolwentką kierunków: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Zarządzanie Sprzedażą w Produkcji i Handlu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Email:marta.klepacz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w zespole Cen Transferowych

Agnieszka Walska

Agnieszka Walska, z MDDP współpracuje od 2007 r., od początku specjalizując się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Agnieszka zdobywała doświadczenie biorąc udział w projektach realizowanych dla firm działających m.in. w branży spedycyjnej, farmaceutycznej, petrochemicznej, odzieżowej, czy medialnej, a w ostatnim okresie szczególnie motoryzacyjnej.

Wśród dotychczas zrealizowanych projektów można wymienić w szczególności: doradztwo z zakresu strukturyzowania transakcji z podmiotami powiązanymi, opracowywanie i implementacja polityki cen transferowych, przygotowywanie i/lub wspieranie klientów w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, czy obrona stosowanych cen transferowych w sporach z organami podatkowymi.

Email:agnieszka.walska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w zespole cen transferowych

Agnieszka Iwańska

Ma doświadczenie w projektach międzynarodowych, jak i lokalnych, dotyczących tematyki cen transferowych, w szczególności przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzania analiz porównawczych. Uczestniczyła w opracowywaniu i wdrażaniu zasad rozliczeń w ramach międzynarodowych oraz krajowych grup kapitałowych, jak również w ocenie ryzyka z zakresu cen transferowych. Wspierała klientów w przygotowaniu do nowych przepisów w zakresie cen transferowych, w tym w weryfikacji rynkowego charakteru rozliczeń. Brała udział w przeglądach dokumentów z zakresu cen transferowych pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami. Ponadto Agnieszka udzielała wsparcia klientom podczas kontroli podatkowych oraz w procesie uzyskiwania Uprzednich Porozumień Cenowych. Specjalizuje się w obsłudze klientów niemieckojęzycznych.

Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego i cen transferowych. Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, Agnieszka zdobywała doświadczenie w kancelarii prawno-podatkowej oraz w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Ukończyła studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz studia audytorskie na kierunku Accounting, Auditing and Control na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Jest autorką licznych publikacji z zakresu cen transferowych. Jej artykuły ukazywały się w prestiżowych gazetach branżowych o podatkach takich jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Prawo i Podatki.

Email:agnieszka.iwanska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Kamil Kaźmierski

Od początku pracy w MDDP jego aktywność skupiała się na projektach dokumentacyjnych obejmujących przygotowanie dokumentacji cen transferowych zarówno na zasadach obowiązujących do końca 2016 r., jak i na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Przedmiotowe projekty obejmowały m.in. sporządzenie rozbudowanych dokumentacji dla podmiotów prowadzących szeroką działalność gospodarczą na rynku polskim oraz zagranicznym, a także przygotowanie tzw. dokumentacji grupowej. Ponadto, Kamil brał udział w przygotowaniu analiz porównawczych dla transakcji o charakterze usługowym.

Kamil jest absolwentem kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Email:kamil.kazmierski@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

doradca podatkowy i partner w MDDP

Paweł Mazurkiewicz

Jest uznanym ekspertem w zakresie podatku dochodowego osób prawnych, w zakresie którego doradza klientom od ponad 20 lat. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza w tym zakresie zarówno firmom międzynarodowym, jak i polskim przedsiębiorstwom. W swojej bieżącej praktyce zajmuje się obsługą transakcji oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków międzynarodowych. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe.

Jego wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków dochodowych koncentruje się wokół zagadnień takich jak: inwestycje kapitałowe podmiotów zależnych od holdingów finansowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, inwestycje w nieruchomości komercyjne dokonywane przez podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, reprezentowanie przed organami podatkowymi podmiotów zaliczających do kosztów uzyskania przychodu wartości świadczeń niematerialnych, wynikających z umów z podmiotami powiązanymi. Jest również autorem licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej jak i o tematyce specjalistycznej oraz cenionym wykładowcą i szkoleniowcem w dziedzinie podatków dochodowych.

Email:pawel.mazurkiewicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w Zespole Cen Transferowych

Aleksandra Markiewicz

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tematyką cen transferowych. Na co dzień zajmuje się m.in. przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji cen transferowych, opracowywaniem analiz porównawczych oraz bieżącym doradztwem w zakresie kwestii podatkowych odnoszących się do cen transferowych. Ma doświadczenie w realizacji projektów w skali międzynarodowej, jak również wspieraniu polskich firm prowadzących działalność na mniejszą skalę.

Wspiera klientów przy kontrolach podatkowych oraz prowadzi warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Tematyką cen transferowych zajmuje się od 3 lat. Przed dołączeniem do zespołu MDDP, pracowała w  międzynarodowej firmie konsultingowej. Jest autorką wielu publikacji branżowych oraz absolwentką kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Email:aleksandra.markiewicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Jędrzej Zychowicz

Jędrzej od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tematyką cen transferowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów w zakresie przygotowywania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych (Local file i Master file), sporządzania studiów porównawczych, raportów z ryzyka w zakresie cen transferowych oraz tzw. dokumentów defense file. Jego zainteresowania obejmują również ogólne doradztwo podatkowe, w szczególności różne aspekty opodatkowania spółek.

Przed dołączeniem do MDDP, Jędrzej zdobywał doświadczenie podczas staży w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo i w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz podczas pracy w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy i w PwC, w Zespole Cen Transferowych.

Jędrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Email:jedrzej.zychowicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Radca prawny, menedżer w MDDP

Gniewomir Parzyjagła

Zajmuje się opodatkowaniem podatkami dochodowymi z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów tego opodatkowania oraz zastosowaniem wehikułów inwestycyjnych, zarówno z punktu widzenia polskich, jak zagranicznych inwestorów. Prowadził projekty z zakresu restrukturyzacji spółek. Uczestniczył m.in. w kompleksowej obsłudze połączeń (w tym transgranicznych), podziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych działających zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Brał udział w szeregu projektów, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również zmierzających do stworzenia optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych. Doradza klientom w zakresie opodatkowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym w kontekście relacji transgranicznych.

Z doradztwem podatkowym związany od 2005 roku, od 2007 radca prawny. Do MDDP dołączył w 2018 roku. Przed dołączeniem do MDDP, przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki.

Email:gniewomir.parzyjagla@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Martyna Filipiak

Martyna swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie cen transferowych zdobywała w kancelarii doradztwa podatkowego, oraz w jednej z największych międzynarodowych firm budowlanych.

Tematyka cen transferowych pojawiała się w ramach realizowanych projektów od początku jej kariery i dlatego postanowiła wyłącznie na niej się skupić.

W ramach pracy w MDDP, Martyna bierze udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie m.in. sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych opartych zarówno na przepisach krajowych, jak i na lokalnych przepisach innych krajów europejskich. Ponadto, uczestniczy w projektach sporządzania analiz porównawczych, przygotowywania dokumentacji grupowych Master File oraz brała udział w Procedurach wzajemnego porozumiewania się.

Martyna jest absolwentką prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz ukończyła kurs rachunkowości prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Martyna posługuje się językiem angielskim.

Email:martyna.filipiak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Magdalena Narkun

Magda posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Tematyką cen transferowych zajmuje się od 2017 r. W tym czasie uczestniczyła w opracowaniu i weryfikacji  dokumentacji cen transferowych, sporządzania analiz porównawczych, opiniowaniu skutków podatkowych rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz doradztwie w zakresie reorganizacji działalności.

Poza doradztwem z zakresie cen transferowych, posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym oraz  postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie zobowiązań podatkowych z tytułu różnych podatków.

Od 2015 r. posiada tytuł Doradcy podatkowego (nr wpisu 12692). Przed dołączeniem do zespołu MDDP, zdobywała doświadczenie w instytucjach finansowych i dużej polskiej kancelarii podatkowej.  Ukończyła studia na kierunkach Ekonomia, ze specjalizacją Rynki Finansowe i Rachunkowość oraz Prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest autorką publikacji prasowych z zakresu podatków.

Email:magdalena.narkun@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Paulina Kociszewska

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tematyką cen transferowych. Na co dzień zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych oraz opracowywaniem analiz porównawczych, w tym dla transakcji o charakterze finansowym. Przedmiotowe projekty obejmowały wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązków cen transferowych m.in. dla podmiotów prowadzących szeroką działalność gospodarczą w ramach dużych grup kapitałowych. Brała również udział w projektach z zakresu przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych.

Paulina jest absolwentką matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Witold Tomczak

Witold zajmuje się tematyką cen transferowych od początków swojej kariery zawodowej. W ramach pracy w MDDP, Witold bierze udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie m.in. sporządzania dokumentacji oraz analiz (w tym w zakresie transakcji finansowych) cen transferowych. Ponadto uczestniczy w projektach związanych z automatyzacją procesu sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Witold jest absolwentem finansów i rachunkowości biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Łukasz Dobrowolski

Łukasz tematyką cen transferowych zajmuje się od 2013 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w jednej z firm Wielkiej Czwórki. W ramach pracy w MDDP, bierze udział w realizacji projektów m.in. w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych, przygotowywania analiz porównawczych oraz bieżącego doradztwa dotyczącego cen transferowych.

Łukasz jest absolwentem katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Prywatnie, tata Władka, inwestuje na rynku nieruchomości, pasjonat podróży, hiszpańskiego kina oraz literatury.

Łukasz posługuje się językiem angielskim.

Manager w zespole cen transferowych

Jakub Patalas

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w obszarze cen transferowych, audytach podatkowych w zakresie cen transferowych, restrukturyzacjach, korektach cen transferowych oraz przygotowywaniu modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w ramach polityk cen transferowych. Realizuje projekty dotyczące identyfikacji obowiązków TP, przygotowywania dokumentacji (Local i Master File, CbCR, Defense File) oraz analiz benchmarkingowych przy wykorzystaniu baz danych (BvD Orbis, Amadeus, Quick Analytics), czy wypełnianiu obowiązków raportowych (TPR-C).

Ponadto realizuje projekty w zakresie wyceny transakcji finansowych (pożyczki, obligacje, gwarancje itp.) z wykorzystaniem międzynarodowych baz danych Bloomberg czy LoanConnector. Wspiera klientów m.in. w procesie wyceny spółek, udziałów, znaków towarowych, portfeli wierzytelności, technologii, wdrażania ulg na innowacje (IP Box) oraz w procesie kontroli podatkowych. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem publikacji w tematyce cen transferowych.

Email:jakub.patalas@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88