partner odpowiedzialny za Praktykę Cen Transferowych

Renata Dłuska

Jest uznanym ekspertem w zakresie cen transferowych. Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniem cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Kierowany przez nią zespół czterokrotnie (2006, 2008, 2012, 2013) otrzymał nagrodę przyznawaną przez International Tax Review dla Najlepszego Zespołu Cen Transferowych na rynku polskim.

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym jak i polskim przedsiębiorstwom. Jest również autorką licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej jak i o tematyce specjalistycznej oraz cenionym szkoleniowcem w dziedzinie cen transferowych.

Email:renata.dluska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Partner, Szef Zespołu Cen Transferowych

Magdalena Marciniak

Jest odpowiedzialna za projekty dotyczące dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Prowadzi projekty dotyczące restrukturyzacji działalności w grupach kapitałowych w zakresie funkcjonalności i optymalizacji łańcucha dostaw, opracowywania i implementacji polityki cen transferowych w grupach kapitałowych czy wsparcia przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych.

Prowadzi warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Magdalena jest ekspertem z blisko 10-letnim doświadczeniem w zakresie cen transferowych.  Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, Magda zdobywała doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz autorką bardzo licznych publikacji z zakresu cen transferowych. Jej artykuły ukazywały się prestiżowych gazetach branżowych oraz specjalistycznych portalach informacyjnych o podatkach takich jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Vat.pl oraz TaxFin.

Email:magdalena.marciniak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Manager w Zespole Cen Transferowych

Magdalena Dymkowska

Ma doświadczenie w projektach dotyczących projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych (w tym modeli opartych o metodę podziału zysku) i ich obrony w trakcie kontroli podatkowych, przygotowywania polityk cen transferowych oraz przygotowania wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej czy licencyjnej oraz dokumentacji cen transferowych, w tym w zakresie dostosowywania dokumentacji przygotowanych na szczeblu grupowym do lokalnych przepisów.

Magda od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych.

Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP Magda zdobywała doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki oraz w dużej polskiej kancelarii podatkowej. Ukończyła studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorką bardzo licznych publikacji z zakresu cen transferowych. Jej artykuły ukazywały się prestiżowych gazetach branżowych oraz specjalistycznych portalach informacyjnych o podatkach takich jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Vat.pl oraz TaxFin.

Email:magdalena.dymkowska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Manager w Zespole Cen Transferowych

Agnieszka Krzyżaniak

Ma doświadczenie w zakresie m.in. przygotowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych, weryfikacji istniejących modeli biznesowych, projektowaniu i implementacji narzędzi IT mających na celu zautomatyzowanie procesów TP, projektowania, planowania i wdrożenia polityk cen transferowych dla grup kapitałowych, przygotowania analiz ekonomicznych i benchmarkingowych dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych, przygotowania kompleksowej dokumentacji cen transferowych, wsparcie w kontrolach podatkowych dotyczących cen transferowych.

Projekty, w których brała udział były realizowane dla największych międzynarodowych i polskich grup kapitałowych z rożnych branż. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przed rozpoczęciem współpracy z MDDP pracowała w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Jest autorką licznych publikacji dotyczących cen transferowych w mediach ogólnopolskich.

Email:agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w zespole Cen Transferowych

Ewa Tomczyk

Ewa na co dzień pracuje przy projektach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz danych porównawczych, przeglądach dokumentacji cen transferowych, a także związanych z przygotowaniem i wdrażaniem zasad wyznaczania cen transferowych w ramach grup kapitałowych. Ewa zdobywała również swoje doświadczenie poprzez wspieranie klientów przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych a także prowadzenie warsztatów z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Zanim dołączyła do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości oraz doradztwa podatkowego w firmach Wielkiej Czwórki. Ewa ma doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie cen transferowych jak również innych obszarach podatkowych oraz w księgowości.

Ewa jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada kwalifikacje ACCA.

Email:ewa.tomczyk@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w Zespole Cen Transferowych

Karolina Stupak

Karolina Stupak od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego i cen transferowych. Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, Karolina zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej, Izbie Skarbowej oraz w Ministerstwie Finansów. Karolina brała udział w prowadzeniu postępowań w zakresie uprzednich porozumień cenowych oraz w pracach Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych. W ramach pracy w MDDP uczestniczy w projektach dotyczących tworzenia modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, polityk cen transferowych, dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz w postępowaniach o zawarcie uprzednich porozumień cenowych oraz kontrolach podatkowych.

Karolina jest absolwentką kierunku prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Karolina zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej oraz administracji podatkowej. Zajmuje się tworzeniem modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, polityk cen transferowych, dokumentowaniem przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz przygotowywaniem wniosków o zawarcie uprzednich porozumień cenowych. Ponadto, Karolina doradza podatnikom w postępowaniach kontrolnych oraz o zawarcie uprzednich porozumień cenowych.

Email:karolina.stupak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w Zespole Cen Transferowych

Marta Klepacz

Od początku kariery specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Na co dzień uczestniczy w projektach obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych, przeglądy dokumentacji cen transferowych, przeprowadzanie analiz porównawczych czy opracowywanie i implementowanie polityk cen transferowych w grupach kapitałowyc.

Zajmuje się  projektami obejmującymi restrukturyzacjei działalności grup kapitałowych oraz wspiera klientów podczas kontroli podatkowych.

Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów w zakresie cen transferowych oraz bierze udział w szkoleniach międzynarodowych z tej tematyki.

Marta posiada ponad 4-letnie doświadczenie zakresie cen transferowych. Z MDDP współpracuje od lipca 2013 r. Jest absolwentką kierunków: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Zarządzanie Sprzedażą w Produkcji i Handlu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Email:marta.klepacz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager w zespole Cen Transferowych

Agnieszka Walska

Agnieszka Walska, z MDDP współpracuje od 2007 r., od początku specjalizując się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Agnieszka zdobywała doświadczenie biorąc udział w projektach realizowanych dla firm działających m.in. w branży spedycyjnej, farmaceutycznej, petrochemicznej, odzieżowej, czy medialnej, a w ostatnim okresie szczególnie motoryzacyjnej.

Wśród dotychczas zrealizowanych projektów można wymienić w szczególności: doradztwo z zakresu strukturyzowania transakcji z podmiotami powiązanymi, opracowywanie i implementacja polityki cen transferowych, przygotowywanie i/lub wspieranie klientów w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, czy obrona stosowanych cen transferowych w sporach z organami podatkowymi.

Email:agnieszka.walska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Ewa Dziedzic

Ewa Dziedzic od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Doświadczenie w zakresie cen transferowych zdobywa w Zespole Cen Transferowych MDDP. Ewa brała udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie m.in. przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym na bazie przepisów z zakresu cen transferowych obowiązujących od początku 2017 r. Posiada także doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych m.in. dla działalności produkcyjnej, finansowej, dystrybucyjnej i usługowej. Brała również udział w projektowaniu modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych. Ewa jest absolwentką kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ewa Dziedzic od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Ewa brała udział w realizacji projektów w zakresie m.in. przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym na bazie nowych przepisów z zakresu cen transferowych. Posiada też doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych m.in. dla działalności produkcyjnej, finansowej, dystrybucyjnej i usługowej. Brała również udział w projektowaniu modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Email:ewa.dziedzic@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Agata Kacprzak

Agata posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe. W ramach pracy w MDDP Agata brała udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie m.in. sporządzania dokumentacji cen transferowych, weryfikacji dokumentacji cen transferowych oraz sporządzania analiz porównawczych. Agata brała udział w projekcie sporządzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych dla spółek z kilkunastu krajów europejskich w oparciu o lokalne przepisy w zakresie cen transferowych. Ponadto Agata bierze udział w postępowaniach o zawarcie uprzednich porozumień cenowych. Brała także udział w projekcie związanym z projektowaniem modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz opracowaniu modelu alokacji kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Agata jest studentką Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH.

Agata Kacprzak zajmuje się tematyką cen transferowych od ponad roku. Brała udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie m.in. sporządzania dokumentacji cen transferowych, weryfikacji dokumentacji cen transferowych, sporządzania analiz porównawczych, postępowań o zawarcie uprzednich porozumień cenowych, a także projektowania modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz opracowania modelu alokacji kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Email:agata.kacprzak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Kamil Kaźmierski

Od początku pracy w MDDP jego aktywność skupiała się na projektach dokumentacyjnych obejmujących przygotowanie dokumentacji cen transferowych zarówno na zasadach obowiązujących do końca 2016 r., jak i na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Przedmiotowe projekty obejmowały m.in. sporządzenie rozbudowanych dokumentacji dla podmiotów prowadzących szeroką działalność gospodarczą na rynku polskim oraz zagranicznym, a także przygotowanie tzw. dokumentacji grupowej. Ponadto, Kamil brał udział w przygotowaniu analiz porównawczych dla transakcji o charakterze usługowym.

Kamil jest absolwentem kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Email:kamil.kazmierski@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

doradca podatkowy i partner w MDDP

Paweł Mazurkiewicz

Jest uznanym ekspertem w zakresie podatku dochodowego osób prawnych, w zakresie którego doradza klientom od ponad 20 lat. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza w tym zakresie zarówno firmom międzynarodowym, jak i polskim przedsiębiorstwom. W swojej bieżącej praktyce zajmuje się obsługą transakcji oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków międzynarodowych. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe.

Jego wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków dochodowych koncentruje się wokół zagadnień takich jak: inwestycje kapitałowe podmiotów zależnych od holdingów finansowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, inwestycje w nieruchomości komercyjne dokonywane przez podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, reprezentowanie przed organami podatkowymi podmiotów zaliczających do kosztów uzyskania przychodu wartości świadczeń niematerialnych, wynikających z umów z podmiotami powiązanymi. Jest również autorem licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej jak i o tematyce specjalistycznej oraz cenionym wykładowcą i szkoleniowcem w dziedzinie podatków dochodowych.

Email:pawel.mazurkiewicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Aleksandra Markiewicz

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tematyką cen transferowych. Na co dzień zajmuje się m.in. przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji cen transferowych, opracowywaniem analiz porównawczych oraz bieżącym doradztwem w zakresie kwestii podatkowych odnoszących się do cen transferowych. Ma doświadczenie w realizacji projektów w skali międzynarodowej, jak również wspieraniu polskich firm prowadzących działalność na mniejszą skalę.

Wspiera klientów przy kontrolach podatkowych oraz prowadzi warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Tematyką cen transferowych zajmuje się od 3 lat. Przed dołączeniem do zespołu MDDP, pracowała w  międzynarodowej firmie konsultingowej. Jest autorką wielu publikacji branżowych oraz absolwentką kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Email:aleksandra.markiewicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Jędrzej Zychowicz

Jędrzej od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tematyką cen transferowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów w zakresie przygotowywania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych (Local file i Master file), sporządzania studiów porównawczych, raportów z ryzyka w zakresie cen transferowych oraz tzw. dokumentów defense file. Jego zainteresowania obejmują również ogólne doradztwo podatkowe, w szczególności różne aspekty opodatkowania spółek.

Przed dołączeniem do MDDP, Jędrzej zdobywał doświadczenie podczas staży w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo i w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz podczas pracy w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy i w PwC, w Zespole Cen Transferowych.

Jędrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Email:jedrzej.zychowicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Marcin Gawroński

Wieloletni praktyk prawa podatkowego, w tym w zakresie cen transferowych, poprzednio swoje doświadczenie zdobywał w spółkach doradztwa podatkowego, a także w kancelarii podatkowej. Podczas swojej ścieżki zawodowej uczestniczył przy projektach dotyczących przygotowywania dokumentacji cen transferowych, sporządzania analiz porównawczych, weryfikacji dokumentacji cen transferowych, a także związanych z prowadzeniem audytów podatkowych.

Marcin był członkiem zespołu projektowego opracowującego politykę cen transferowych w grupie kapitałowej. Ponadto brał także udział w projekcie związanym z projektowaniem modelu rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz opracowaniu modelu alokacji kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Marcin jest absolwentem prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także studiów podyplomowych w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH. Dodatkowo posiada Certyfikat Głównego Księgowego wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Kraków.

Email:marcin.gawronski@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Radca prawny, menedżer w MDDP

Gniewomir Parzyjagła

Zajmuje się opodatkowaniem podatkami dochodowymi z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów tego opodatkowania oraz zastosowaniem wehikułów inwestycyjnych, zarówno z punktu widzenia polskich, jak zagranicznych inwestorów. Prowadził projekty z zakresu restrukturyzacji spółek. Uczestniczył m.in. w kompleksowej obsłudze połączeń (w tym transgranicznych), podziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych działających zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Brał udział w szeregu projektów, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również zmierzających do stworzenia optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych. Doradza klientom w zakresie opodatkowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym w kontekście relacji transgranicznych.

Z doradztwem podatkowym związany od 2005 roku, od 2007 radca prawny. Do MDDP dołączył w 2018 roku. Przed dołączeniem do MDDP, przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki.

Email:gniewomir.parzyjagla@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Aleksandra Wojtowicz

Aleksandra Wojtowicz zajmuje się tematyką cen transferowych od początku swojej kariery zawodowej w MDDP. Aktywność Aleksandry skupia się na projektach obejmujących m.in. przygotowywanie dokumentacji cen transferowych jak i przeprowadzanie analiz porównawczych.

W szczególności posiada doświadczenie w projektach dla podmiotów zajmujących się m.in. działalnością produkcyjną, finansową, dystrybucyjną i usługową. Brała udział w realizacji projektów podatkowych w zakresie cen transferowych, także na bazie przepisów z zakresu cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Aleksandra jest absolwentką prawa na WPiA UKSW w Warszawie.

Email:aleksandra.wojtowicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Konsultant w Zespole Cen Transferowych

Julia Szymańska

Julia od początku swojej kariery zawodowej w MDDP zajmuje się tematyką cen transferowych. Julia uczestniczyła w projektach opartych zarówno na przepisach krajowych, jak i na lokalnych przepisach kilkunastu krajów europejskich.

W ramach realizowanych projektów brała udział w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych w języku polskim oraz angielskim. Ponadto brała udział w projektach z zakresu przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych.

Email:julia.szymanska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88