USTAWY
ROZPORZĄDZENIA
AKTY MIĘDZYNARODOWE

USTAWY

Ordynacja podatkowa art. 20a - 2017r

Do Pobrania
Do Pobrania

Nowelizacja CIT z 27 października 2017

Do Pobrania
Do Pobrania

Projekt Ordynacji podatkowej z 6 października 2017 r.

Do Pobrania
Do Pobrania

Ustawa o CIT art. 9a oraz art. 11 w brzmieniu do 31 grudnia 2016 r.

Do Pobrania
Do Pobrania

Ustawa o CIT art. 9a oraz art. 11 w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.

Do Pobrania
Do Pobrania

Ustawa o PIT art. 25 oraz art . 25a w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.

Do Pobrania
Do Pobrania

Ustawa o PIT art. 25 oraz art. 25a_w brzmieniu do 31 grudnia 2016 r.

Do Pobrania
Do Pobrania

Ustawa o wymianie informacji podatkowych - wybrane artykuły

Do Pobrania
Do Pobrania

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. CbC_8.06.2017

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. CIT-TP z 22.06.2017

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2014 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych.

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową - osoby fizyczne

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową - osoby prawne

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych elementów dokumentacji cen transferowych_updof

Do Pobrania
Do Pobrania

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych elementów dokumentacji cen transferowych_updop

Do Pobrania
Do Pobrania

AKTY MIĘDZYNARODOWE

Zobacz więcej

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final Report

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Tax Risk Assessment

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Guidance on the implementation of CbC Reporting

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Guidance on the appropriate use of information contained in CbC Reports

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Country-by-Country Reporting Handbook on Effective Implementation

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 – 2015 Final Reports

OECD
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners

BANK ŚWIATOWY
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners

United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (2017)
Zobacz więcej