Podatnicy, którzy zdecydowali się na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych za rok podatkowy 2018 na podstawie znowelizowanych przepisów (tj. obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku), mieli sporo wątpliwości podczas wypełniania formularza CIT-8 składanego za rok podatkowy 2018 (wersja 26).

Jednym z problemów było poprawne zaznaczenie pól w pozycjach nr 26, 27, 28 oraz 29 w formularzu CIT-8 składanym za 2018 rok (wersja 26), mówiących o obowiązkach podatnika z zakresu cen transferowych tj. konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej, analizy danych porównawczych oraz dokumentacji grupowej. Pola te odwoływały się do przepisów obowiązujących do 31.12.2018 roku, podczas gdy, podatnicy mają wybór, według jakich przepisów określić i wypełnić swoje obowiązki z zakresu cen transferowych w 2018 roku. Ci, którzy zdecydowali się na wybór starych przepisów (tj. tych, do których odwoływała się deklaracja), nie mieli w tym obszarze dylematu. Więcej problemów napotykali Ci podatnicy, którzy zdecydowali się na wybór nowego reżimu lub jeszcze nie podjęli decyzji w tym zakresie.

Dylematy podatników potęgował fakt braku wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Informacji Podatkowej w tym zakresie. Do końca terminu składania deklaracji rocznych, brak było jakichkolwiek informacji dla podatników, co szeroko komentowano w prasie.

W celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości, MDDP zwróciło się do Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem odnoszącym się do prawidłowości zaznaczenia pozycji 26, 27, 28 oraz 29 w formularzu CIT-8 w sytuacji, gdy podatnik w roku podatkowym 2018, zdecydował się na spełnienie obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych na podstawie znowelizowanych przepisów (tj. obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku).

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedziała, zgodnie z naszymi rekomendacjami, że tacy podatnicy powinni zaznaczyć w pozycji 26, 27, 28 oraz 29 w formularzu CIT-8 składanego za 2018 rok (wersja 26) kwadraty nr 2 z opisem w treści: „NIE

Podziel Się z Innymi!