W marcu minął rok od reorganizacji struktur administracji skarbowej i powstania Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z pierwotnym celem reforma ta miała na celu stworzenie nowoczesnej administracji skarbowej, zapewniającej skuteczny pobór podatków. Czy rzeczywiście to się udało?

Zdaniem KAS – tak. Widać to między innymi po wyższych wpływach budżetowych we wszystkich rodzajach podatków. Wpływy były większe w ciągu roku od powstania KAS o 43,9% od pierwotnie zakładanych!

Działania KAS w tym okresie skutkowały zmniejszeniem liczby wszczynanych kontroli przez urzędy skarbowe, natomiast zwiększeniem ich efektywności. Zdaniem KAS wynika to ze zmiany metod działania poprzez typowanie do kontroli podmiotów na bazie analizy ryzyka i wszczynanie kontroli tam gdzie istnieją nieprawidłowości.

Analityka siłą KAS

Na poziomie centralnym MF utworzono komórki analityczne dedykowane do identyfikacji przestępstw VAT i nieprawidłowości CIT. Za pomocą narzędzi analitycznych w ciągu roku przykładowo wytypowano do kontroli 120 podmiotów stosujących nieuprawnioną optymalizację podatkową. Do kontroli skierowano 83 podmioty. Szacowana kwota uszczupleń to 862 mln zł.

W 2017 r. efektywność kontroli podatkowych, liczona stosunkiem liczby kontroli zakończonych do liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości wyniosła 86 % i była większa niż w 2016 r. Czas trwania kontroli został skrócony średnio o 10 dni. Średni czas trwania kontroli wynosił 45 dni.

Dane te pochodzą z prezentacji opublikowanej przez MF dotyczącej podsumowania pierwszego roku funkcjonowania KAS.

Jak wyglądają statystyki w zakresie cen transferowych?

Według najnowszych danych opublikowanych przez KAS ponad 150 kontroli i postępowań z zakresu cen transferowych i agresywnej optymalizacji podatkowej było prowadzonych przez US i UCS przy koordynacji MF. Potwierdza to założenia MF mające na celu wspieranie wiedzą urzędów i koordynowanie działań kontrolnych na terenie całego kraju. Transakcje, które są przedmiotem zainteresowania organów podatkowych i wskazywane przez MF jako podlegające kontrolom obejmują m.in.:

– transakcje generujące straty podatkowe,

– opłaty licencyjne,

– klucze podziału kosztów/alokacji zysków pomiędzy centralą i polskim oddziałem,

– pożyczki lub gwarancje.

Jednak przy samej liczbie kontroli z zakresu podatku CIT za 2017 rok (ok. 1 238) liczba koordynowanych kontroli i postępowań z zakresu cen transferowych jest niewielka, gdyż wynosi ok. 10% kontroli z zakresu samego podatku CIT.

Według najnowszych danych przewidywane ustalenia w zakresie CIT, które tak naprawdę są jeszcze niepewne i uzależnione od dalszych etapów postępowania obejmują:

  • zaniżenie zobowiązania podatkowego na kwotę 635 mln zł,
  • zmniejszenie straty o 1 300 mln zł.

Podatek do wpłaty określony w decyzjach wydanych przez organy KAS wyniósł:

  • w cenach transferowych – 4,6 mln zł,
  • przy optymalizacji podatkowej -312,0 mln zł.

Kwota doszacowań dotyczących cen transferowych na tle wpływów budżetowych z działalności kontrolnych KAS wydaje się niewielka i stanowi ok. -0,06% wpływów budżetowych z podatku CIT za 2017 rok. Tym samym sam podatek do wpłaty określony przez KAS w wydanych decyzjach z zakresu cen transferowych to tylko 1,5% podatku określonego z optymalizacji podatkowych. Liczby te mówią same za siebie. Może i tematyka cen transferowych jest przedmiotem zainteresowania KAS, natomiast efektywność działań z zakresu cen transferowych na tle zwiększonej efektywności kontroli, czy na tle innych obszarów kontroli, czy całości wpływów budżetowych z zakresu podatku CIT nie jest jeszcze istotna. Z tego wynika, iż może kontrole z zakresu cen transferowych są coraz częstsze natomiast ich skuteczność nie jest jeszcze na tyle efektywna, aby generować istotne kwoty dla budżetu.

Z ciekawostek….

Z najnowszych danych dotyczących Krajowej Informacji Skarbowej (organu KAS powstałego z połączenia Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej) wynika, iż jednym z najpopularniejszych tematów wniosków o wydanie interpretacji w 2017 roku w podatkach bezpośrednich był temat z zakresu cen transferowych.

Temat ten dotyczył interpretacji art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie definicji rozumienia pojęcia „transakcji jednego rodzaju”.

W ostatnim czasie można zaobserwować również częstsze odnoszenie się MF do kwestii cen transferowych w wydawanych interpretacjach ogólnych. Od stycznia 2018 r. pojawiły się 3 interpretacje ogólne omówione już na łamach naszego bloga dotyczące sposobu agregowania transakcji w dokumentacji cen transferowych, obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny  oraz sposobu aktualizacji dokumentacji podatkowej.

Podziel Się z Innymi!