Tak jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, od 1 stycznia 2019 r., Ustawodawca przewidział korzystne dla niektórych podatników regulacje, zgodnie z którymi będą oni zwolnieni z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w ściśle określonych sytuacjach. Spełnienie warunków umożliwających skorzystanie ze zwolnienia w przypadku większości z nich jest dosyć jasne i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych po stronie podatników, część z nich była przewidziana również w ramach uprzednio obowiązujących przepisów.

Zwolnieniem, które budzi najwięcej kontrowersji jest zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych transakcji krajowych. Podatnicy mają bowiem wątpliwości co do warunku braku straty podatkowej, jaki musi być spełniony aby skorzystać ze zwolnienia. Zapewne stąd duża ilość pytań kierowanych przez podatników we wnioskach o interpretację.

Jednym z niejasnych zagadnień, jest to, czy w przypadku realizacji transakcji o tożsamym charakterze np. świadczenia usług IT z kilkoma podmiotami, jako wartość jednorodnej transakcji kontrolowanej należy przyjąć wartość transakcji realizowanej ze wszystkim podmiotami krajowymi czy tylko z podmiotami krajowymi ponoszącymi stratę podatkową.

W przepisach wskazano wprost, że zwolnieniu podlegają transakcje realizowane przez podmioty krajowe w przypadku, w którym każdy z podmiotów realizujących transakcję spełnia określone warunki (m.in. brak straty podatkowej).

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez KIS, obowiązkom dokumentacyjnym będzie podlegała tylko transakcja realizowana podmiotami niemogącymi skorzystać ze zwolnienia.

Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.339.2019.1.EC) oraz z dnia 7 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO). Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym we wskazanych interpretacjach, wartością transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, która powinna zostać wzięta pod uwagę  w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, to wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, bez uwzględniania tej części transakcji, w odniesieniu do której znajdzie zastosowanie zwolnienie dla transakcji krajowych.

Z uwagi na to, że w przepisach zostało wskazane, że każda ze stron transakcji powinna osiągać zysk podatkowy, ich literalna interpretacja wskazywałaby na to, że weryfikujemy czy wszystkie podmioty, będące uczestnikiem transakcji jednorodnej osiągają, zysk podatkowy. Stanowisko i interpretacja przepisów przez organy podatkowe jest więc korzystna dla podatników. Mamy nadzieję, że zostanie utrzymana.

Podziel Się z Innymi!