Mając na uwadze, że limity wprowadzone przepisami art. 15e Ustawy o CIT uniemożliwiły wielu podatnikom zaliczenie kosztów usług, opłat i należności, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, do kosztów uzyskania przychodów, wnioski APA na usługi niematerialne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem podatników. Objęcie transakcji wnioskiem APA umożliwia bowiem wyłączenie kosztów usług spod limitu, wynikającego z art. 15e Ustawy o CIT. W 2018 r. zostało złożonych 89 wniosków o APA jednostronne. Dla porównania w 2017 r. zostało złożonych 8 wniosków o APA jednostronne.

Obowiązujące przepisy, zakładające:

  • brak możliwości złożenia wniosku APA w przypadku toczących się kontroli podatkowych i postępowań,
  • możliwość wyłączenia kosztów z 2018 r. z limitu art.15e wyłącznie w przypadku wydania decyzji APA do końca 2019 r., jak również
  • wysoki poziom opłaty za wydanie decyzji APA i czasochłonność procesu wydawania decyzji,

były jednak zniechęcające dla pozostałej grupy podatników.

Ministerstwo Finansów dało im nadzieję na możliwość wyłączenia kosztów spod ww. limitu, zapowiadając wprowadzenie nowego rozwiązania w postaci uproszczonych APA (zakładających mniejszy koszt i czasochłonność procesu). Na projekt ustawy w tym zakresie musieliśmy czekać ponad rok. Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych [Ustawa o APA], zakładający wprowadzenie narzędzia uproszczonych APA, miał obowiązywać od 1 lipca 2019 r. W ramach Oceny Skutków Regulacji, Ministerstwo Finansów szacowało, że liczba wniosków o uproszczone APA sięgnie w roku 2019 liczby 570. Jednakże po konsultacjach publicznych, z których raport ukazał się dopiero na początku lipca, wprowadzenie uproszczonej APA zostało wstrzymane. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że regulacja uproszczonych porozumień cenowych została wyłączona do odrębnego procedowania, w ramach którego zostaną wprowadzone alternatywne rozwiązanie (do tej pory nie wiadomo, jakiego rodzaju).

Czy z uwagi na powyższe, podatnicy mają jeszcze jakąkolwiek szansę na „uratowanie” kosztów z 2018 r.

Na szczęście tak.

Pozytywnym aspektem Ustawy o APA (na której wejście w życie jeszcze czekamy, obecnie projekt jest po I czytaniu i został skierowany do Komisji Finansów Publicznych) jest bowiem wprowadzenie przepisów zgodnie, z którymi złożenie wniosku APA do końca 31.12.2019 r. umożliwi podatnikom włączenie kosztów, objętych limitem z art. 15e, do kosztów uzyskania przychodów zarówno w 2018 jak i w 2019 r. Takie rozwiązanie będzie miało jednak zastosowanie wyłącznie dla transakcji, które:

  • Nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku,
  • Nie są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek.

Mając na uwadze powyższe, ustawa zakłada ograniczenie wydawania APA wyłącznie do transakcji objętych postępowaniem lub kontrolą w okresie jednego z dwóch ostatnich lat podatkowych poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek. W związku z tym, wielu podatników, którzy byli zablokowani możliwością złożenia wniosku APA z uwagi na kontrole za lata historyczne, będzie miała możliwość złożenia takiego wniosku.

Miejmy też nadzieję, że jeszcze w tym roku powstaną przepisy w zakresie uproszczonych uprzednich porozumień cenowych oraz owianych nutką tajemnicy rozwiązań alternatywnych. Jednakże z doświadczeń w zakresie wprowadzania przepisów w tym zakresie, podatników, którzy mają możliwość zarządzenia limitami wynikającymi z art. 15e poprzez złożenie wniosku APA w ramach standardowej procedury, zachęcamy do podjęcia działań w kierunku złożenia wniosku APA do końca grudnia 2019 r.

Podziel Się z Innymi!