MAP

Projekt Ustawy zakłada uporządkowanie dwóch procedur dotyczących eliminacji podwójnego opodatkowania, tj. (i) postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. (ii) postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W efekcie, powyższe mechanizmy rozwiązywania sporów na tle problematyki podwójnego opodatkowania znajdą się w jednym akcie.

Dodatkowo, w planowanej Ustawie ma się pojawić nowe, trzecie narzędzie do rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, które wynika z dyrektywy unijnej ws. MAP.

Wprowadzenie nowej procedury uAPA umożliwi skorzystanie przez podatników z rozwiązania przewidzianego w art. 15e ust.15, czyli zniesienie ograniczenia możliwości zaliczenia wydatków związanych z zakupem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych do KUP. Zapowiedzi Ministerstwa Finansów sprzed roku wskazywały na:

  • mniejsze wymogi dokumentacyjne podatnika związane z procedurą,
  • niższą opłatę od wniosku oraz
  • krótszy czas rozpatrywania.

Do tej pory podatnicy mogli korzystać jedynie ze standardowej procedury APA, która była wymagająca, ze względu na obszerne wymogi dokumentacyjne, i wysoce kosztowna, ze względu na wysokie opłaty od wniosku. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, z powodu tych ograniczeń podatnicy często rezygnowali z występowania o zawarcie APA i tym samym ominięcia limitu wynikającego z art. 15e.

Projekt Ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów do końca czerwca 2019 r. Będziemy na bieżąco relacjonować status prac legislacyjnych.

Podziel Się z Innymi!