Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym przedstawia planowane zmiany.

Kierując się zasadą uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, którzy objęci są obowiązkami dokumentacyjnymi w zakresie cen transferowych, Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie o około pół roku terminów do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP.

Termin ma zostać wydłużony do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego).

Zmiana ma objąć obowiązki powstałe w 2018 r., czyli w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017 oraz w 2019 r., tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018.

Jest to odpowiedź na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach. Podatnicy wskazywali na duży nakład pracy, czasu i środków finansowych w celu wywiązania się z obowiązków w ustawowym terminie oraz duże ryzyko ich niewypełniania ze względu na fakt, iż jest to pierwszy rok obowiązywania znaczenie rozszerzonych obowiązków dokumentacyjnych. Dodatkowo, podatnicy wskazywali na szereg problemów natury technicznej, utrudniających realizację ustawowych obowiązków.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Jego opublikowanie planowane jest jeszcze w lutym.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów chce uprościć obowiązki w zakresie cen transferowych. W tym celu prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która ma w znaczący sposób zmniejszyć i uprościć obciążenia dokumentacyjne podatników. Jako że planowane zmiany będą korzystne dla podatników, rozważane jest wprowadzenie zmian w przepisach z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

To zdecydowanie korzystna zmiana. Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, coraz lepiej rozumiejąc ich problemy oraz potrzeby. O publikacji rozporządzenia Ministra Finansów oraz planowanych zmianach ustawowych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Podziel Się z Innymi!