Już widać koniec wakacji, a zatem większość podatników myśli o tym, że już za chwilę będzie 30 września, a zatem termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za rok 2018. Podatnicy, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym, a którzy nie rozpoczęli jeszcze prac nad dokumentacją stoją teraz przed trudnym wyborem – który reżim wybrać?

Powyższy dylemat wynika stąd, że rok 2018 jest tzw. rokiem przejściowym. Podatnicy mogą wybrać reżim prawny, zgodnie z którym chcą sporządzić dokumentację na rok podatkowy 2018. tj. podatnicy mogą wybrać czy dokumentacja będzie przygotowana zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami (tj. do 31.12.2018 r., tzw. „stary reżim”) czy zgodnie z nowymi przepisami (obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r, możliwymi do zastosowania za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., tzw. „nowy reżim”).

Czy warto zastanawiać się nad tym wyborem? Na pewno tak. Jak już sygnalizowaliśmy we wcześniejszych wpisach, z jednej strony nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzania analiz porównawczych dla każdej transakcji. Z drugiej strony, wprowadzają znacząco wyższe progi transakcyjne, po przekroczeniu których należy sporządzić dokumentację lokalną oraz wprowadzają nowy i jednocześnie szerszy katalog transakcji kontrolowanych, które nie są objęte tym obowiązkiem (np. transakcje krajowe pod pewnymi warunkami), co w efekcie może znacząco zredukować liczbę transakcji do udokumentowania. Co istotne, dokonując wyboru określonego reżimu, ma on zastosowanie do wszystkich transakcji zrealizowanych przez podatnika w 2018 roku, a także wpływa na inne obowiązki sprawozdawcze m.in. na zakres oświadczenia składanego przez podatników o sporządzeniu dokumentacji – wg nowego reżimu należy oświadczyć, że transakcje realizowane były na warunkach rynkowych. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo TU.

Jak zatem dokonać wyboru reżimu, żeby mieć pewność, że na pewno przeanalizowaliśmy wszystkie kluczowe aspekty, a tym samym podjęta przez nas decyzja jest optymalna? Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na szereg pytań, m.in.:

 • Czy badanie dot. wyboru reżimu rozpoczęliśmy od weryfikacji listy podmiotów powiązanych (nowe przepisy rozszerzają bowiem katalog powiązań kapitałowych i osobowych)?
 • Czy dokonując wyboru transakcji do określenia czy podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu zapoznaliśmy się z wprowadzoną definicją „transakcji kontrolowanej”?
 • Czy mamy pewność, że dobrze ustalamy „wartość transakcji” (nowe przepisy wskazują jednoznacznie, jak należy ustalać wartość transakcji m.in. wskazują, że w pierwszej kolejności wartość taką określa się na podstawie otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego, ale też wskazują, iż należy przyjąć jako wartość transakcji np. sumę gwarancyjną – w przypadku poręczenia lub gwarancji)?
 • Czy jako wartość transakcji przyjęliśmy wartość netto czy brutto?
 • Czy dobrze zagregowaliśmy wartość transakcji jednorodnych, które będziemy porównywać z progami transakcyjnymi?
 • Czy zastosowaliśmy dobry próg transakcyjny do danej transakcji?
 • Czy pamiętaliśmy o tym, aby zweryfikować czy nasza transakcja nie została wymieniona w katalogu transakcji, które nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?
 • Czy zweryfikowaliśmy, jakie elementy powinna zawierać dokumentacja w każdym z reżimów i czy w każdym przypadku posiadamy wszystkie niezbędne dane do sporządzenia takiej dokumentacji?
 • Czy, a jeżeli tak, to dla jakich transakcji kontrolowanych posiadam analizy porównawcze?
 • Czy mamy pewność, że ceny stosowane w transakcjach kontrolowanych są rynkowe i jesteśmy w stanie podpisać się pod stosownym oświadczeniem?
 • Jakie sankcje grożą nam za stosowanie cen nierynkowych i/lub niewypełnienie określonych obowiązków dokumentacyjnych (np. Kodeks karno-skarbowy przewiduje dużą odpowiedzialność osób fizycznych i przewiduje np. karę grzywny do 720 stawek dziennych za niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji)?
 • Czy w każdym z reżimów będziemy mieli obowiązek posiadania dokumentacji grupowej (tzw. Master File)?

Powyższa lista nie wyczerpuje kwestii, które należy uwzględnić dokonując wyboru reżimu (szerzej kwestia ta omawiana będzie przez nas podczas konferencji „Dokumentacja cen transferowych. Czy samodzielne przygotowanie dokumentacji TP jest możliwe?

Powyższa lista wskazuje jednak, że każdorazowo powinien być to efekt przemyślanej decyzji. Za rok 2018 możemy świadomie wybrać najbardziej efektywne podejście do przygotowania dokumentacji z perspektywy wypełnienia formalnych obowiązków, minimalizacji czasochłonności i kosztów. A gdybyśmy uznali, że na ten moment bardziej korzystny jest dla nas stary reżim? To i tak musimy pamiętać, że nowy reżim będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji realizowanych od roku 2019, a w efekcie takiej analizy już teraz mamy zidentyfikowane potencjalne trudności, czy obszary ryzyka, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć za rok i już teraz możemy zacząć wprowadzać konieczne zmiany.

Podziel Się z Innymi!