Zgodnie przepisami dot. cen transferowych podmioty, które w danym roku obrotowym dokonywały połączeń pomiędzy sobą nie powinny zapominać, że na nich również ciążą obowiązki z zakresu cen transferowych, w tym obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych (TPR), jeżeli w roku, w którym dokonano połączenia realizowały transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi.

Podmioty powiązane, dokonujące transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w którym doszło do połączenia, powinny rozważyć następujące kwestie z perspektywy cen transferowych w zakresie właściwego wypełnienia formularza TPR:

  • która ze spółek po dokonaniu połączenia, będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania TPR? Czy spółka przejmująca powinna oddzielnie złożyć TPR za siebie, a spółka przejmowana oddzielnie za siebie?
  • ile sprawozdań TPR należy złożyć – jedno czy też dwa, czy też spółka przejmująca złoży dwie oddzielne informacje o cenach transferowych – jedną za siebie, a drugą w imieniu spółki przejmowanej? A może właściwym jest, aby spółka przejmująca złożyła tylko jedno sprawozdanie TPR, obejmujące również dane o transakcjach kontrolowanych realizowanych przez spółkę przejmowaną do momentu połączenia?
  • jaki zakres informacji powinien obejmować formularz TPR, jeśli w trakcie roku nastąpiło połączenie?

Oczywistych odpowiedzi na wyżej zadane pytania nie ma i są one zależne od sposobu w jaki spółki się połączyły, a przez to również od faktu czy księgi rachunkowe spółki przejmowanej zostały zamknięte, czy też połączenie nastąpiło bez zamykania ksiąg.

Pomocne w tym zakresie mogą się okazać informację zawarte w publikacji TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF, wydanej przez Ministerstwo Finansów. W niniejszej publikacji Ministerstwo Finansów wskazuje dwie odmienne od siebie możliwości złożenia formularzy TPR, uzależnione od sposobu dokonania połączenia, tj. gdy połączenie nastąpiło z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej albo bez ich zamknięcia.

Tytułem przypomnienia, w przypadku łączenia się spółek przez inkorporacje, co do zasady istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem spółki. Jednakże, można od tego odejść zgodnie z ustawą o rachunkowości i nie zamykać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów.

Zatem, w zależności od zastosowanej metody do rozliczenia połączenia spółek, sposób połączenia się spółek może być różny, tj. z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej albo bez ich zamknięcia, a w konsekwencji ma to wpływ na właściwe wypełnienie formularza TPR.

W zawiązku z tym, w przypadku połączenia spółek przez przejęcie, spółki łączące powinny każdorazowo dokonać pogłębionej analizy skutków podatkowych oraz księgowych wynikających z tego połączenia z perspektywy cen transferowych. W zależności od zastosowanej metody do rozliczenia połączenia spółek wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. metody nabycia oraz metody łączenia udziałów, podejście do obowiązków złożenia Informacji TPR może być odmienne.

W związku z tym, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w przypadku wątpliwości napotkanych w procesie wypełniania Informacji TPR, w zakresie połączenia spółek.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!