W ostatnim wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (z 2 marca) ukazał się wywiad z Joanną Pietrasik, Dyrektorem Departamentu Cen Transferowych i wycen w Ministerstwie Finansów. W obszernym wywiadzie Dyrektor Joanna Pietrasik przedstawiła planowane zmiany w regulacjach cen transferowych. Odniosła się także do zmian, których proces wprowadzania jest już w końcowej fazie, czyli do Rozporządzenia wydłużającego termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W tym zakresie ważna jest opinia, że sens żądania okazania dokumentacji za dany rok podatkowy będzie dopiero wtedy, gdy minie termin jej sporządzenia, czyli – zakładając, że zostanie on przedłużony do końca września kolejnego roku – najwcześniej w październiku tego kolejnego roku.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów rozważa wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji na stałe, ale jeśli takowe wydłużenie będzie miało miejsce, zostanie ono wprowadzone poprzez zmiany w odpowiednich ustawach, a nie w rozporządzeniu, które jest tylko rozwiązaniem awaryjnym.

Ministerstwo Finansów rozważa również możliwość podniesienia progu przychodowego z 2 mln euro do 10 mln euro, tak żeby zwolnić z obowiązku dokumentacyjnego mniejszych podatników. A także, żeby wprost uzależnić próg transakcyjny od wysokości przychodów poprzez ustalenie progu transakcyjnego, jako określonego procentu od przychodów. Ministerstwo chce, aby wskazane zmiany progów zostały wprowadzone już od 1 stycznia 2018 roku. Ważną informacją jest, że rozważane zmiany na pewno nie obejmą transakcji przeprowadzonych w 2017 roku. Podatnicy objęci obowiązkiem dokumentacyjnym dotyczącym transakcji przeprowadzonych w 2017 roku powinni sporządzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. do końca września 2018 roku.

Kolejną ważną z punktu widzenia podatników kwestią, która została poruszona w wywiadzie jest Interpretacja Ogólna Ministra Finansów wydana 24 stycznia 2018 roku, w której Minister Finansów wyjaśnia, co podatnicy powinni rozumieć przez pojęcia transakcji i innych zdarzeń jednego typu. Pisaliśmy już na łamach naszego bloga, że interpretacje indywidualne sprzeczne z Interpretacją Ogólną będą powoli wygaszane. Ministerstwo Finansów w wywiadzie dla DGP potwierdziło nasze przypuszczenia stwierdzając, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie analizował wydane po 1 stycznia 2017 roku interpretacje indywidualne pod względem zgodności z Interpretacją Ogólną i zmieniał je, jeśli będzie taka potrzeba.

Ważną konkluzją płynącą z rozmowy jest to, że Ministerstwo Finansów chce zmierzać do wyjaśniania wątpliwości podatników, odpowiadając na ich konkretne pytania (jak np. pytania dotyczące raportu country-by-country). Ceny transferowe są bowiem skomplikowaną dziedziną, w której nie wszystko da się zadekretować przepisem prawa. Ministerstwo obecnie pracuje nad przygotowaniem analogicznych wyjaśnień dot. uproszczonego sprawozdania CIT-TP i PIT-TP.

O wszystkich wskazanych powyżej kwestiach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Podziel Się z Innymi!