Po zakończonych konsultacjach dotyczących projektów objaśnień, opublikowanych odpowiednio w październiku 2020 roku oraz grudniu 2020 roku, na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się dzisiaj finalne „Objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych” oraz „Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej”. Dodatkowo, na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji podatkowych projektu „Interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej”.

Poniżej prezentujemy kluczowe kwestie, które zostały omówione w ramach Objaśnień.

Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej opublikowane objaśnienia obejmują takie kwestie jak:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych

W zakresie korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (odpowiednio art. 23q ustawy o PIT) opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie kwestie, jak:

 • korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, m.in. w zakresie weryfikacji cen transferowych oraz terminów i sposobu dokumentowania korekty,
 • korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT),
 • warunki korekty cen transferowych wskazane w art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do sytuacji, gdy warunki, o których mowa w art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) zostały/nie zostały spełnione,
 • zagadnienia intertemporalne.

Poniżej udostępniamy linki w celu zapoznania się z ww. Objaśnieniami:

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej:

https://www.podatki.gov.pl/media/6901/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-3-mpcn.pdf

Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych:

https://www.podatki.gov.pl/media/6900/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-2-korekta-cen-transferowych.pdf

Interpretacja ogólna w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji podatkowych w sprawie projektu interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej. Opinie, wnioski oraz uwagi, wraz z ich uzasadnieniem, dotyczące treści opublikowanego projektu interpretacji można składać do 30 kwietnia 2021 r.

Poniżej udostępniamy link w celu zapoznania się z projektem:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-definicja-transakcji-kontrolowanej-dla-potrzeb-cen-transferowych/

O szczegółach dotyczących „Objaśnień podatkowych dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej”, „Objaśnień dotyczących korekty cen transferowych” oraz projektu dokumentu Interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w  sprawie definicji transakcji kontrolowanej będziemy informować w naszych kolejnych wpisach.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!