Zgodnie z nową ‘praktyką legislacyjną’ – nowe przepisy wymagają objaśnień. Tak też jest i w przypadku przepisów w zakresie cen transferowych. Jaki jest aktualny status prac podejmowanych obecnie przez Ministerstwo Finansów w zakresie cen transferowych?

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych

Obecnie Ministerstwo Finansów dokonało analizy zgłoszonych w ramach konsultacji uwag i rozpoczęło przygotowywanie objaśnień w zakresie znowelizowanych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Prawdopodobny termin opublikowana objaśnień został wskazany na przełomie I i II kwartału br. 

Techniczne aspekty przygotowywania analiz cen transferowych

Opublikowanie objaśnień w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz cen transferowych nie jest pewne.

W ramach prac nad objaśnieniami w zakresie przygotowywania analiz cen transferowych miałyby zostać uwzględnione aspekty techniczne, takie jak np.:

  • Kiedy należy brać pod uwagę dane lokalne (kiedy polskie, kiedy dotyczące Europy Środkowo – Wschodniej)?
  • Liczebność porównywalnej próby podmiotów, czy w próbie może być 3,5,7 czy może 40 podmiotów?
  • Jak liczyć okres trzyletni w zakresie aktualizacji analizy cen transferowych oraz co może być kluczowym momentem wymagającym zmiany analizy cen transferowych?

Ew. objaśnienia, które zostaną wydane przez Ministerstwo Finansów, będą dotyczyły również przeszłości i będą wiążące dla kontrolujących przeprowadzających kontrole za poprzednie lata podatkowe. Jest to przede wszystkim istotne z punktu widzenia wymogu bazowania na danych dotyczących polskich podmiotów w ramach analizy cen transferowych, który obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nad czym obecnie pracuje Forum Cen Transferowych?

Forum Cen Transferowych obecnie pracuje nad dwoma tematami tj. stosowanie metod w cenach transferowych oraz restrukturyzacje. Zagadnienia te zostaną opracowane w formie rekomendacji Forum Cen Transferowych.

Zapowiedziany został również Kongres Cen Transferowych, w którym będą mogły wziąć udział również osoby niebędące uczestnikami Forum Cen Transferowych. Termin Kongresu jest przewidywany na kwiecień.

Inicjatywy Ministerstwa Finansów obejmujące przygotowanie objaśnień do przepisów w zakresie cen transferowych oraz włączenie podatników i doradców w proces konsultacji, należy ocenić pozytywnie.

Jednakże w każdym z ww. aspektów pojawiły się mało konkretne zapewnienia odnośnie terminów, zawartości poszczególnych objaśnień czy nawet ich powstania (tak jak w przypadku objaśnień w zakresie technicznych aspektów przygotowania analizy cen transferowych).

Podatnicy wobec zmieniających się po raz kolejny przepisów w zakresie cen transferowych liczą na sprawne działania Ministerstwa Finansów, tak aby umożliwić im odpowiednie wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych.

Będziemy na blogu na bieżąco informować o postępach prac nad poszczególnymi objaśnieniami.

Podziel Się z Innymi!