Czwarta wersja tarczy antykryzysowej wprowadza wydłużenie terminów za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych.

Nowo ustalone terminy dotyczą obowiązku:

  • złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P,
  • złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowania dokumentacji grupowej tzw. Master file.

Podatnicy CIT i PIT, którzy posiadają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 rok (wg przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.) byli zobowiązani pierwotnie do złożenia informacji TP-R w wersji elektronicznej do Szefa KAS oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku (czyli w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do końca września 2020 r.).

W związku z wprowadzoną ustawą, termin na złożenie informacji o cenach transferowych tzw. TP-R, oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przesunięty do 31 grudnia 2020 r.

– dla tych podatników, których pierwotny termin raportowania za 2019 r. upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku podatników z przesuniętym lub wydłużonym rokiem podatkowym, których pierwotny

– termin raportowania za 2019 r. upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – termin na dokonanie powyższych obowiązków został przesunięty o 3 miesiące (czyli w rezultacie termin ten przypada na 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).

W przypadku podatników podlegających obowiązkowi przygotowania dokumentacji grupowej, tzw. Master File termin na jego dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony

do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi to dobra wiadomość, gdyż daje więcej czasu służbom finansowym na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych przy dodatkowych obciążeniach związanych z pandemią. Dłuższe terminy to też więcej czasu na pozyskanie szczegółowych danych finansowych z grupy do uzupełnienia TP-R i większy komfort nad przemyślanym wypełnieniem TPR.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 22 czerwca i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podziel Się z Innymi!