Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną oraz rozszerzoną listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oświadczenia, które jest składane na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Treść zaktualizowanych wyjaśnień Ministerstwa można znaleźć tutaj [https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych-najczesciej-zadawane-pytania-i-wzor-oswiadczenia/].

W opublikowanym dokumencie Ministerstwo podaje szereg szczegółów technicznych i przydatnych linków, które na pewno ułatwią podatnikom składanie oświadczenia w formie elektronicznej.

W naszej ocenie dla podatników, który wybrali do dokumentowania 2018 roku nowe przepisy kluczowe znaczenie może mieć to, że:

  • podpisanie oświadczenia w formie papierowej i przesłanie jego skanu jako załącznika do pisma ogólnego czy też maila nie będzie uważane za jego złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • jeśli nierezydent pełni funkcję kierownika jednostki (jest członkiem zarządu), powinien on podpisać oświadczenie. Jeśli nierezydent nie posiada numeru PESEL i nie może skorzystać z podpisu zaufanego ani podpisu osobistego, może użyć do podpisania oświadczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ponadto, aktualizacja wyjaśnień zawiera również przykładowy, niewiążący wzór oświadczenia (wzór jest do pobrania na stronie komunikatu, do której adres zamieściliśmy wyżej).

Podziel Się z Innymi!