Trochę o powiązaniach

W ostatnim czasie ceny transferowe znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci MDDP: Renata Dłuska, Magdalena Marciniak, Magdalena Dymkowska, Agnieszka Krzyżaniak, Ewa Tomczyk, Karolina Stupak, Marta Klepacz, Ewa Dziedzic, Karolina Kozłowska, Agata Kacprzak, Kamil Kaźmierski.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Bądź na bieżąco z informacjami na rynku cen transferowych.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER