Trochę o powiązaniach

W ostatnim czasie ceny transferowe znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci MDDP: Renata Dłuska, Magdalena Marciniak, Magdalena Dymkowska, Agnieszka Krzyżaniak, Karolina Stupak, Marta Klepacz, Agnieszka Walska, Agnieszka Iwańska, Aleksandra Markiewicz, Kamil Kaźmierski, Jędrzej Zychowicz, Marcin Gawroński, Martyna Filipiak, Magdalena Narkun, Paulina Kociszewska.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Bądź na bieżąco z informacjami na rynku cen transferowych.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER