W dniu 16 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do wydłużonych terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Objaśnienia te dotyczą podpisanego w ubiegłym tygodniu Rozporządzenia (http://www.cenytransferoweblog.mddp.pl/rozporzadzenie-opublikowane-w-dzienniku-ustaw/).

Wyjaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów należy ocenić za bardzo pomocne. W dość obszerny i klarowny sposób precyzują obowiązki podatników w wydłużonym terminie.

Objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów wyjaśniają m.in.:

  1. Sposób wypełniania deklaracji podatkowych (CIT-8 lub PIT-36) pod kątem obowiązków sporządzania dokumentacji cen transferowych,
  2. Sposób i formę składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
  3. Sposób wypełniania i składania formularza CIT-TP/PIT-TP.

Deklaracje podatkowe

Podatnicy są zobowiązani w deklaracji CIT-8 lub PIT-36 do wskazania w ustawowym terminie czy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Zadeklarowanie, że podatnik jest  zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie wymaga od niego faktu posiadania tej dokumentacji na moment składania zeznania rocznego. W deklaracji CIT/PIT podatnik deklaruje, że zgodnie z ustawą o CIT/PIT ciążą na nim obowiązki dokumentacyjne poprzez zaznaczenie „tak” w pozycjach wskazanych w poniższej tabeli.

Pozycje dot. obowiązku sporządzenia dokumentacji TP w zeznaniu rocznym
Zeznanie podatkowe PIT-36 Poz. 38 lub 38a w PIT36(25);
poz. 10 w PIT-36L(14)
Zeznanie podatkowe CIT-8 Poz. 24 w CIT-8(25);
poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Podatnicy zobowiązani są również do składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Oświadczenie to, w pierwotnej wersji stanowić miało załącznik do rocznej deklaracji podatkowej składanej wraz z zeznaniem rocznym.

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów podatnicy składający takie oświadczenie w wydłużonym terminie (tj. np. do 30 września br.) w składanym zeznaniu rocznym zaznaczają kwadrat „nie” w poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Co więcej, złożenie takiego oświadczenia nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego. Takie oświadczenie będzie składane odrębnie od zeznania rocznego. 

Ministerstwo Finansów opublikowało również długo wyczekiwaną propozycję wzoru oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Jak wskazuje Ministerstwo nie stanowi ono wzoru urzędowego, a jedynie propozycję.

Link do wzoru można znaleźć tutaj: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/4.+Wz%C3%B3r+o%C5%9Bwiadczenia.pdf

Pamiętajmy, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub też niezłożenie go w ogóle wiąże się z surowymi sankcjami karno-skarbowymi, o czym informowaliśmy Państwa we wpisie z dnia 5 lutego br. ZOBACZ

Uproszczone sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP

Uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP, co do zasady, stanowi załącznik do rocznego zeznania podatkowego.

W obecnym stanie prawnym podatnicy składający takie sprawozdanie w wydłużonym terminie (tj. np. do 30 września br.) zostawiają niewypełnioną rubrykę w zeznaniu rocznym:

  • CIT/TP (w poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)), lub
  • PIT/TP (w poz. 341 w PIT36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14)).

W przyszłości sprawozdania te mają być składane poprzez system e-Deklaracje.

Złożenie sprawozdania CIT/TP i PIT/TP w terminie np. do 30 września br. nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty CIT-8/PIT-36.

Praktycznych kwestii wymagających wyjaśnień jest już tak dużo, że Ministerstwo planuje  wydać praktyczny poradnik, w którym zebrane zostaną najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące sposobu wypełniania CIT/TP oraz PIT/TP.

Pełną treść wyjaśnień znajdą Państwo na stronie internetowej:  https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/3.+Wyja%C5%9Bnienia+636+KB.pdf

Podziel Się z Innymi!