Podmiot, który podlega obowiązkowi podatkowemu tylko w stosunku do dochodów, które osiąga na terytorium RP z tytułu wynajmu nieruchomości oraz sprzedaży zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na terenie RP (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT) na rzecz polskiej spółki kapitałowej (dalej jako: Ograniczony obowiązek), w której jest jedynym udziałowcem i jednocześnie nie prowadzi działalności na terytorium RP poprzez zagraniczny zakład, nie jest „podmiotem” w rozumieniu przepisów cen transferowych. Takie stanowisko w niedawno wydanej intepretacji (0114-KDIP2-2.4010.144.2020.2.AS) potwierdził Dyrektor KIS.

 

Spółka, będąca niemieckim rezydentem podatkowym i podlegająca Ograniczonemu obowiązkowi w RP, zapytała we wniosku o interpretację, czy jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w związku z transakcją sprzedaży nieruchomości w 2019 r. na rzecz spółki kapitałowej, w której jest jedynym udziałowcem.

Według spółki taki obowiązek nie powstanie z uwagi na to, że (i) spółka nie spełnia definicji „podmiotu” zawartej w art. 11a ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT jak również (ii) transakcja sprzedaży nieruchomości nie przekracza 10 mln zł netto, tj. progu właściwego do zastosowania według spółki w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości.

Dyrektor KIS potwierdził brak obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych z uwagi na to, że Spółka nie spełnia definicji „podmiotu” w rozumieniu cen transferowych. Mając to na uwadze Dyrektor KIS uznał za bezprzedmiotowe rozstrzyganie, który próg powinien mieć zastosowanie do transakcji sprzedaży nieruchomości w celu określenia obowiązków dokumentacyjnych Spółki.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę oraz Dyrektora KIS jest jak najbardziej zasadne. W art. 11 ust. 1 pkt 2 wskazano bowiem, że podmiot oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład. W przypadku więc gdy strona transakcji nie spełnia wskazanej definicji, nie może ona zostać uznana za podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, a tym samym spółka nie będzie podlegała obowiązkom z tego zakresu.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora KIS w interpretacji wydanej na rzecz Spółki zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. (sygn. DPP13.8221.107.2018.CPX)

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!