Tak jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, podatnicy przygotowujący dokumentację cen transferowych za 2018 r. mają możliwość wyboru, zgodnie z którymi przepisami ją przygotować (obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. czy od 1 stycznia 2019 r.) Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, niezależnie od wyboru reżimu, wynosi 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Jak jednak twierdzą organy podatkowe nie obowiązuje on wszystkich podatników.

Dla przypomnienia w przypadku przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., przedłużony termin 9 miesięcy odnosi się do następujących obowiązków dokumentacyjnych:

  • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
  • Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
  • Złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP.

W dniu 22 listopada 2019 r. pojawiła się interpretacja, zgodnie z którą podatnicy z przesuniętym rokiem podatkowym, kończącym się między 1 października a 31 grudnia 2019 r., w przypadku wyboru przygotowania dokumentacji cen transferowych zgodnie ze starym reżimem (tj. przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.), będą mieli jedynie 3 miesiące na wypełnienie ww. obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych.

Interpretacja ta jest zgodna z literalnym brzmieniem przepisów. W Rozporządzeniu z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej [Rozporządzenie] z 3 do 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, wskazano, że przedłużenie „§ 3. […] stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r.

Natomiast w przypadku podatników, których rok kończy się po 30 września 2019 r. termin na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych zgodnie z ustawowym terminem mija w 2020 r. Oznacza to brak możliwości skorzystania z przedłużonego terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

W ramach interpretacji Wnioskodawca podkreślał, że intencją ustawodawcy jest 9-miesięczny termin na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Taka intencja została została wyrażona w ramach Rozporządzenia oraz w nowelizacji Ustawy o CIT/PIT, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. (w ramach której został wprowadzony stały termin 9-miesięczny na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych). W związku z tym zapisy nieuwzględniające w Rozporządzeniu podatników, których rok kończy się pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2019 r. wydają się przeoczeniem legislatora.

Niestety organy podatkowe wprost wskazały, że Rozporządzenie dotyczące wydłużenia terminów nie dotyczy Wnioskodawcy, tj. spółki, której rok podatkowy kończy się 30 listopada 2019 r., ponieważ nie spełnia ona kryterium upłynięcia terminu wskazanego w Rozporządzeniu.

Taka interpretacja jest krzywdząca dla podatników i powoduje ich nierówne traktowanie. Miejmy nadzieję, że w tym zakresie zostanie wydana interpretacja ogólna umożliwiająca spełnienie obowiązków dokumentacyjnych wszystkim podatnikom na takich samych warunkach. Jednak na ten moment, pomimo założenia, że celem legislatora nie było wybiórcze zastosowanie korzystnych dla podatników przepisów, z uwagi na literalne brzmienie przepisów oraz ukazaną interpretację, podatnicy których rok podatkowy kończy się po 30 września 2019 r. dla bezpieczeństwa powinni przygotować dokumentację cen transferowych oraz złożyć oświadczenie i formularz CIT-TP/PIT-TP w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Podziel Się z Innymi!