Formularz CIT-TP jest obowiązkowym elementem rocznej deklaracji podatkowej podatników, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczą wartość 10 mln EUR. Podmioty spełniające to kryterium zobowiązane są do złożenia formularza w terminie do 31 marca 2018 (a dokładniej do 3 kwietnia ze względu na fakt, iż 31 marca wypada w sobotę, a 1 kwietnia mamy święta Wielkanocne).

Formularz CIT-TP ma posłużyć organom podatkowym jako narzędzie do identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce, formularz będzie narzędziem do typowania podmiotów do kontroli z zakresu cen transferowych. Dlatego istotne jest poważne potraktowanie pracy związanej z wypełnieniem formularza oraz zachowanie spójności z innymi dokumentami (tj. sprawozdaniem finansowym, lokalną dokumentacją cen transferowych, grupową dokumentacją cen transferowych, raportem CbC). Wszelkie niespójności w zakresie informacji zawartych w CIT-TP z innymi dokumentami, udostępnianymi organom podatkowym, mogą zwiększyć ryzyko wytypowania do kontroli. Jednym z kluczowych obszarów formularza jest określenie profilu funkcjonalnego podmiotu.

Na formularz składają się 142 pozycje podzielone na kilka sekcji, w tym informacje o głównym przedmiocie działalności i profilu funkcjonalnym podatnika. Dlaczego określenie profilu funkcjonalnego jest tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że określony profil determinuje zakres pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk. Z kolei stopień zaangażowania podmiotu w transakcję znajduje odzwierciedlenie w wysokości jego wynagrodzenia. Co to oznacza? Im bardziej rozbudowane funkcje, aktywa i ryzyka tym większe powinno być wynagrodzenie / zwrot z realizowanego profilu funkcjonalnego. Z kolei podmioty o funkcjach prostych i o niskim poziomie ryzyka powinny, co do zasady, otrzymywać niższe, ale stabilne wynagrodzenie. Dla określenia ryzyka potencjalnej kontroli kluczowe jest zestawienie ze sobą profilu funkcjonalnego z formularza CIT-TP z wynikiem z RZiS. Zobrazujmy to przykładem. Jeśli producent prosty świadczący usługę produkcyjną, który co do zasady powinien osiągać niski, ale stabilny zysk, generuje straty, wówczas może to wzbudzić zainteresowanie ze strony organów podatkowych. Zatem, jeśli podatnik w CIT-TP określi swój profil funkcjonalny jako „Produkcja prosta” (usługa produkcyjna), a w RZiS na poziomie operacyjnym wykaże stratę, wówczas istnieje wysokie prawdopodobieństwo kontroli podatkowej. Jeżeli zestawienie profilu z CIT-TP z RZiS wykaże niespójność, podatnicy powinni w lokalnej dokumentacji cen transferowych zebrać argumenty dla organów podatkowych wykazując przyczyny takiej sytuacji.

Biorąc pod uwagę ryzyko wynikające z braku spójności profilu funkcjonalnego w CIT-TP i innych dokumentach przekazywanych organom podatkowym, warto poświęcić należytą uwagę na określenie profilu funkcjonalnego.

Podziel Się z Innymi!