W tym roku fiskus nie pozwoli podatnikom odpocząć. Do 31 października należało złożyć powiadomienie CBC za 2016 r., a już 31 grudnia upływa termin na przekazanie Szefowi KAS powiadomienia za rok 2017. 31 grudnia to też termin na złożenie raportu CBC.

Dla przypomnienia, powiadomienie CBC mają obowiązek złożyć wszystkie spółki wchodzące w skład grup międzynarodowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku 750 mln EUR i które zostały objęte konsolidacją. W powiadomieniu należy wskazać, czy spółka składająca jest jednostką raportującą, tj. zobowiązaną do złożenia raportu CBC. W przypadku, gdy spółka składająca powiadomienie nie jest jednostką raportującą, musi wskazać taki podmiot w swojej grupie. Powiadomienie może zostać złożone do Szefa KAS elektronicznie, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub papierowo, w dowolnej formie. W przypadku składania powiadomienia w formie papierowej należy pamiętać o przedstawieniu wszystkich informacji wskazanych w przepisach ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, tj.:

– dane adresowe i identyfikacyjnej jednostki składającej powiadomienie: nazwę, adres i NIP,

– dane adresowe i identyfikacyjnej jednostki raportującej: nazwę, adres i TIN,

– wskazanie roku obrotowego, za który będzie złożony raport CBC,

– państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony raport CBC.

W przypadku składania powiadomienia w formie papierowej, należy pamiętać o jego podpisaniu.

Natomiast, spółki zobowiązane do złożenia raportu CBC w Polsce (tj. jednostki dominujące w grupie oraz inne jednostki w sytuacjach wskazanych w przepisach ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami), powinny przyspieszyć prace w tym zakresie. Wypełnienie raportu wymaga bowiem zebrania informacji z całej grupy i, co bardzo istotne, skonfrontowania prezentowanych danych z informacjami przedstawionymi w Master File’u. Te dwa dokumenty powinny się uzupełniać, tj. raport CBC przestawia dane finansowe grupy, natomiast Master File powinien prezentować opisy do tych danych. W przygotowaniu raportu pomocne będą ogólne wytyczne OECD w zakresie wypełniania CBC.

POBIERZ WYTYCZNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania zawiera obowiązkowe elementy raportu. Dotychczas nie została jednak opublikowana finalna wersja raportu CBC. O jej publikacji oraz sposobie złożenia raportu będziemy Państwa informować na naszym blogu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

Należy pamiętać, że oprócz złożenia raportu CBC, jednostki raportujące mają także obowiązek złożenia powiadomienia do Szefa KAS.

Podziel Się z Innymi!