Art 15e przyczynia się do rekordów statystycznych KAS. 20 stycznia 2020 r. zostały opublikowane statystyki dotyczące APA obejmujące lata 2006-2019.

Jak można się było spodziewać, rok 2019 był rekordowym rokiem jeśli chodzi o liczbę wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA). W 2019 r. podatnicy złożyli aż 192 wnioski (w tym 177 wniosków o porozumienia jednostronne). Dla porównania za lata 2006-2017 łącznie zostało złożonych 86 wniosków.

Statystyki nie dziwią, ponieważ dla części podatników wystąpienie z wnioskiem APA jest jedyną możliwością, aby zaliczyć koszty usług wewnątrzgrupowych do kosztów uzyskania przychodów. Dla przypomnienia, transakcje objęte decyzją APA nie podlegają limitowaniu wynikającemu z art. 15e.

Już w 2018 r. podatnicy, nie czekając na obiecaną procedurę uproszczonej APA, która miała zapewnić przyspieszenie procedury wydawania decyzji, złożyli 98 wniosków o APA (w tym 89 o APA jednostronne).

Jak mają się statystyki złożonych wniosków do liczby wydanych decyzji? Liczba ta również wzrosła w 2019 r., jednak nie z taką samą dynamiką. W 2017 r zostało wydanych 11 decyzji, w 2018 r 10 decyzji, a w 2019 r. już 15 decyzji. W 2020 r. liczba wydanych decyzji powinna ulec znaczącemiu zwiększeniu. Na 31.12.2019 r., 308 wniosków pozostało  nierozpatrzonych, w tym 280 o porozumienie jednostronne. Podatnicy niecerpliwią się długim czasem oczekiwania na wydanie decyzji, ponieważ często nie mogą zaliczyć do kosztów podatkowych usług, który wysokości kształtuje się na poziomie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Tak więc, aby rozpatrzyć wszystkie wnioski w prezentowanym w statystykach średnim 10-miesięcznym terminie obsługi wniosków jednostronnych, pracowników KAS czeka bardzo dużo pracy.

Aby sprostać temu wyzwaniu, od ubiegłego roku KAS poszerza swoje zasoby kadrowe. Obok funkcjonującej komórki prowadzącej postępowania APA w Departamenecie Kluczowych Podmiotów powołano dwie kolejne komórki tj. (tj. Wydział Cen Transferowych i Porozumień Cenowych II i Wydział Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III). Przewidywany termin uzyskania pełnej zdolności operacyjnej dla nowych komórek to, z uwzględnieniem wdrożenia nowych pracowników, koniec I kwartału 2020 r.

KAS pracuje również nad zwiększeniem efektywności rozpatrywnia wniosków. W ramach dostosowania KAS do nowych zadań realizowane są prace m.in. w zakresie automatyzacji niektórych czynności procesowych i administracyjnych oraz optymalizacji procesu.

Nie należy zapominać, że proaktywna postawa podatnika jest również kluczowa dla czasu trwania procedury. Sprawne i szybkie udzielanie odpowiedzi na pytania i szczegółowe wyjaśnienia mogą wpłynąć na przyspieszenie wydania decyzji.

Dla KAS 2019 r. był więc rokiem rekordowym jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków, a 2020 r będzie dużym wyzwaniem w zakresie ich obsługi. Tym bardziej, że czas oczekiwania na decyzję APA ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową podatników i „zamrożenie” środków przez przedłużający się czas rozpatrywania wniosków o APA.

Liczymy więc, że 2020 r będzie rekordowym rokiem pod kątem liczby wydanych decyzji.

Podziel Się z Innymi!