Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego jest uzależnione od braku ponoszenia straty podatkowej w danym roku podatkowym, a nie jej rozliczania jako straty z lat ubiegłych – wynika z interpretacji Dyrektora KIS (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ) z 17 kwietnia 2019 r., odnoszącej się do przepisów z zakresu cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Interpretacja indywidualna dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia dokumentowania transakcji z podmiotami krajowymi (na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT) w przypadku rozliczania strat podatkowych poniesionych przez podatnika w latach ubiegłych.

Zdaniem podatnika w sytuacji gdy spełnione są przesłanki określone w art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT, a podmiot powiązany na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, a jedynie rozlicza stratę poniesioną w latach ubiegłych, podmiot nie ma obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami krajowymi.

Stanowisko to zostało uznane przez Dyrektora KIS jako prawidłowe.

Zaprezentowane w interpretacji indywidulanej podejście jest zgodne z literalną interpretacją przepisów oraz prezentowanym przez nas stanowiskiem. Pozostaje mieć nadzieję, że stanowisko w tej sprawie pozostanie jednoznaczne i nie będzie zmieniane przez organy podatkowe.

Podziel Się z Innymi!