Zapowiadana przez Ministerstwo Finansów zmiana terminów dotyczących obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej za 2017 i 2018 rok stała się faktem.

15 marca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.  

Wprowadzone zmiany wydłużyły do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego termin na:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP.

Oznacza to w przypadku podatników, których rok podatkowy 2017 zakończył się z końcem 31 grudnia 2017 roku na przesunięcie terminu z końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku (termin na złożenie zeznania podatkowego), na koniec dziewiątego miesiąca (czyli na koniec września). W przypadku podatników z przesuniętym rokiem podatkowym terminy te ulegają odpowiedniemu przesunięciu.

Wprowadzone zmiany dotyczą obowiązków TP powstałych wyłącznie w bieżącym roku i w kolejnym tj. w  2018 r. i w 2019 r. , czyli w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017 i 2018. I stanowią odpowiedź Ministerstwa Finansów na zgłaszane trudności przez podatników związane ze sporządzeniem w nowej formie dokumentacji cen transferowych i nowych sprawozdań w pierwotnie zakładanych terminach.

Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno podatników CIT, jak i PIT.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem  ogłoszenia tj. 15 marca br.

Finalną wersje rozporządzenia można znaleźć TUTAJ

Cały proces legislacyjny przebiegał bardzo sprawnie. Od ogłoszenia informacji przez Ministerstwo Finansów o planowanych zmianach dotyczących wydłużenia terminów  minął niecały miesiąc.

Podziel Się z Innymi!