Artykuł 15 ca ustawy o CIT wzbudza zainteresowanie podatników. Tym razem pytanie dotyczące „rynkowej zdolności kredytowej” było przedmiotem interpelacji poselskiej. Jak słusznie zauważono nowy przepis w szczególności uderza w nowe przedsiębiorstwa, np. spółki celowe, które na starcie działalności mogą nie mieć wymaganej zdolności kredytowej, co wynika ze specyfiki ich działalności. Na naszym blogu również adresowaliśmy już kwestię oceny rynkowej zdolności kredytowej w kontekście zapisów artykułu 15 ca. (Czytaj: „Rynkowa zdolność kredytowa” – czy od 1 stycznia zaczęła się nowa epoka w cenach transferowych?)

W interpelacji poselskiej zadano pytanie, czy przewidywana jest modyfikacja przepisu i wyłączenie nowych przedsiębiorstw z obowiązku oceny „rynkowej zdolności kredytowej”.

Niestety odpowiedź Ministerstwa Finansów nie była konkretna i nie odniosła się do wskazanych w interpelacji problemów. Wskazano jedynie, że „intencją prawodawcy było objecie tą regulacją wszystkich podmiotów, nie tylko tych działających na rynku, ale również tych zaczynających działalność.”

Podkreślono również, że uprzywilejowane w tym zakresie (tj. pozyskiwania nadmiernego finansowania) mogą być podmioty działające w grupach kapitałowych, gdzie właśnie grupowe gwarancje, czy nawet sam fakt przynależności do grupy (w tym podmiotów, które zaczynają działalność na rynku), pozwalają na zaciąganie znacznie większego zadłużenia. Stąd też Ministerstwo podtrzymuje, że z kalkulacji „rynkowej zdolności kredytowej” należy wyłączać zabezpieczenia udzielone przez podmioty powiązane oraz nie korygować zdolności kredytowej podatników o korzyści wynikającej z istnienia powiązań, co ma zrównać sytuację podatników działających w ramach dużych grup kapitałowych z pozostałymi podatnikami.

Dodatkowo Ministerstwo wskazało, że nadmierne finansowanie podatników długiem jest jednym z bardziej powszechnych mechanizmów unikania opodatkowania i że konieczne jest przeciwdziałanie temu zjawisku, a wprowadzenie artykułu 15 ca jest reakcją na działania podatników skutkujące, niezasadnym obniżaniem ich bazy podatkowej.

Czekamy zatem na dalszy rozwój kwestii Artykułu 15 ca i propozycję zmian w jego zakresie.

Podziel Się z Innymi!