Wrzesień 2019

Newsy z Ministerstwa Finansów

| 2019-09-23T11:25:24+00:00 23 września 2019|Zmiany w prawie|Tagi: , , , , , |

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów zachęcało do zapoznania się z projektami nowych aktów prawnych, w których znajdują się także kwestie związane z cenami transferowymi. Kwestie te zostały uwzględnione w projektach poszczególnych rozporządzeń podatkowych oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych [...]

Uproszczone sprawozdanie PIT-TP/CIT-TP za 2018 r. – w jakich przypadkach trzeba je składać?

| 2019-09-19T15:53:14+00:00 19 września 2019|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Zmiany w prawie|Tagi: , , |

Za kilka dni (tj. 30 września) mija termin złożenia przez podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, sprawozdania PIT-TP/CIT-TP za 2018 r., obejmującego informacje w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w 2018 r. W terminie tym podatnicy składać będą również oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, [...]

Kwiecień 2019

Nowe przepisy, nowe sankcje – jakie kary w praktyce nakładać mogą organy kontrolujące

| 2019-04-18T08:51:06+00:00 17 kwietnia 2019|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Zmiany w prawie|Tagi: , , , , |

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych. Jedną z istotnych zmian, wprowadzonych w ramach nowelizacji przepisów, jest zmiana instytucji sankcji w zakresie cen transferowych. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe Znowelizowane przepisy wprowadzają instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w Ordynacji podatkowej. W myśl Art. 58b Ordynacji podatkowej dodatkowe [...]

Styczeń 2019

Małe zmiany treści, duże zmiany dla podatników – oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

| 2019-01-28T10:28:30+00:00 28 stycznia 2019|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Zmiany w prawie|Tagi: , , , , |

Rok 2017 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych przepisów w zakresie cen transferowych. Za ten rok podatnicy po raz pierwszy składali urzędom skarbowym tzw. „oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej”. Dokument ten stanowić miał świadomą deklarację podatnika, że w ustawowo przewidzianym terminie przygotował on dokumentacje podatkową, do której sporządzenia był zobowiązany przepisami [...]

Sierpień 2018

Projekt zmiany ustawy o CIT i PIT po konsultacjach publicznych

| 2018-08-31T14:08:26+00:00 30 sierpnia 2018|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Zmiany w prawie|Tagi: , , , , , |

Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu o zmianie ustawy o CIT i PIT. W przypadku części uwag, choć zostały one uwzględnione przez Ministerstwo, na zaspokojenie ciekawości na temat kształtu przepisów we wskazanym zakresie, trzeba będzie jeszcze poczekać. Przykładem tego typu uwag są: Wskazanie [...]