28 kwietnia br. została opublikowana odpowiedź na zapytanie poselskie w zakresie obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) w przypadku spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej (PGK).

Wątpliwości podatnika były związane z tym, czy:

  • w przypadku podatników będących PGK, podmiotami zobowiązanymi do składania TP-R są poszczególne podmioty tworzące PGK czy PGK oraz
  • do składania TP-R zobowiązane są także podmioty, które realizują z podmiotami krajowymi transakcje poniżej określonych w ustawie progów dokumentacyjnych.

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację:

  • do przygotowania i przekazania Szefowi KAS TP-R zobowiązane są poszczególne podmioty tworzące PGK,
  • podmioty powiązane, realizujące transakcje krajowe poniżej progu dokumentacyjnego, nie są zobowiązane do składania TP-R.

Odpowiedź na interpelację poselską, jednoznacznie wskazuje, że obowiązki dokumentacyjne (w tym TP-R) dotyczą poszczególnych podmiotów wchodzących w skład PGK, a nie PGK. Podobnie kształtuje  się linia orzecznicza. Takie też stanowisko prezentowało MF w ramach konsultacji podatkowych. Od 1 stycznia 2019 r. weryfikujemy bowiem obowiązki dokumentacyjne podmiotu powiązanego (tj. podmiotu wchodzącego w skład PGK) a nie podatnika (PGK).

W odniesieniu do powstania obowiązku TP-R należy przypomnieć, że podmioty powiązane:

  • obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
  • realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 (tj. zwolnienie dla transakcji krajowych).

powinny przekazać TP-R Szefowi KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przy czym, w odniesieniu do transakcji krajowych, obwiązek TP-R powstaje jedynie w przypadku, gdy transakcje te przekraczają ustawowe progi.

Przepisy dotyczące TP-R, jak i opublikowany wzór formularza nadal budzą wśród podatników i doradców wiele wątpliwości (poza tymi wskazanymi w interpelacji). Zgodnie z zapowiedziami, pod koniec kwietnia miały zostać opublikowane objaśnienia w tym zakresie. Jednak na ten moment taki dokument nie został opublikowany.

Podziel Się z Innymi!