Zbliża się termin, w którym podatnicy będą musieli po raz pierwszy zmierzyć się z formularzem TPR, aby wypełnić obowiązki dokumentacyjne z zakresu cen transferowych za rok 2019. O czym należy wiedzieć na „ostatniej prostej” i jak poradzić sobie z potencjalnymi problemami?

 

Kto składa formularz

Do złożenia formularza TPR są zobowiązane podmioty powiązane zawierające:

  • transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
  • transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych,
  • krajowe transakcje zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli podmioty zostały zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji, to będą one zobowiązane do złożenia formularza TPR, jeśli dana transakcja jednorodna przekroczy wskazane w przepisach progi dokumentacyjne. Pominięcie w formularzu TPR transakcji zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego będzie skutkowało zaraportowaniem niekompletnego formularza, co podlega sankcjom karno-skarbowym. Natomiast transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego, podlegające pod inne zwolnienie niż dla tzw. transakcji krajowych, nie będą podlegały obowiązkowi raportowania (przykładowo transakcje kontrolowane pomiędzy spółkami w ramach podatkowej grupy kapitałowej lub transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym).

Kiedy i w jaki sposób złożyć

Formularz TPR należy złożyć w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednak w związku z pandemią Covid-19 oraz zgodnie z czwartą wersją tzw. tarczy antykryzysowej, wydłużono termin za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych. Termin na złożenie informacji o cenach transferowych został przesunięty do 31 grudnia 2020 r. dla tych podatników, których pierwotny termin raportowania za 2019 r. upływał w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. W przypadku podatników z przesuniętym lub wydłużonym rokiem podatkowym, których pierwotny termin raportowania za 2019 r. upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. termin raportowania został przesunięty o trzy miesiące (czyli w rezultacie termin ten przypada na 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).

Formularz TPR składany jest do Szefa KAS. Można go składać wyłącznie w formie elektronicznej (tj. przesłać przez bramkę eDeklaracje). Specyfika interaktywnych plików udostępnionych przez Ministerstwo Finansów sprawia, że można je otworzyć jedynie na komputerze (na tablecie czy smarftonie pojawia się komunikat błędu).

W raportowaniu i złożeniu formularza TP-R jest pomocna nasza autorska aplikacja SMART TP-R, która umożliwia przesłanie wypełnionego formularza TP-R bezpośrednio do KAS. Pozwala ona także na skorzystanie z panelu administracyjnego, gdzie zapisują się wszystkie przygotowane i wysłane formularze, co pozwala na kontrolowanie czy (i) formularze dla wszystkich spółek z grupy zostały już przygotowane oraz (ii) wysłane (skompletowanie UPO w jednym miejscu). Ponadto aplikacja pozwala na dochowanie należytej staranności i archiwizację danych na potrzeby potencjalnej kontroli podatkowej. Po więcej informacji na temat aplikacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu lub odwiedzenia naszej strony internetowej.

Za złożenie formularza TPR odpowiada kierownik jednostki, najczęściej zarząd spółki. W przypadku spółek osobowych formularz TPR składany jest przez wyznaczonego (jednego) wspólnika. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych (w przeciwieństwie do podpisywania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych). Niezłożenie w terminie formularza TPR lub poświadczenie w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

Problemy praktyczne

 

Już na pierwszym etapie przygotowania formularza trudności sprawia kwestia agregowania transakcji z podmiotami powiązanymi na potrzeby formularza. Ze wstępnej wersji pytań i odpowiedzi do formularza TPR, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, wynika, że przygotowując formularz, daną transakcję należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym analogicznie jak w przypadku lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zatem taką transakcję o charakterze jednorodnym, ujętą w dokumentacji lokalnej, należy w formularzu TP-R również wykazać jako jedną transakcję.

Natomiast w przypadku transakcji, do których podmiot nie sporządził dokumentacji ze względu na zwolnienie krajowe, ale ma obowiązek zaraportowania jej w TPR, obowiązuje analogiczna zasada, tj. należy przeprowadzić identyfikację i grupowanie tak, jak na potrzeby określenia obowiązku dokumentacyjnego.

Inną problematyczną kwestią jest ograniczone miejsce w formularzu na przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i argumentów. Ministerstwo Finansów przewidziało w tym celu sekcję F formularza, jednak jej pojemność jest ograniczona do 3 500 znaków. W przypadku podatników, których lista transakcji z pomiotami powiązanymi jest długa, a transakcje niestandardowe i wymagające dodatkowych wyjaśnień, miejsce dostępne w sekcji F może okazać się niewystarczające. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia należy starać się zatem wpisywać oszczędnie i odwoływać się w nich do treści lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W razie wątpliwości podatnicy mają do dyspozycji Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych (załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 21 grudnia 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 2487) oraz opublikowany przez Ministerstwo Finansów dokument „TPR: Pytania i odpowiedzi”.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!