Do 31 grudnia 2018 r. przepisy o cenach transferowych nie precyzowały, czy do progu transakcyjnego porównywać wartość netto czy brutto transakcji. W tym zakresie ukształtowała się linia interpretacyjna, przemawiająca za tym, że do progu transakcyjnego należy porównywać wartości brutto (np. Sygn. 0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW, Sygn. 0114-KDIP2-2.4010.154.2017.2.AZ, Sygn. 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO).

Powyższe podejście zostało zmienione przez Szefa KAS, w interpretacji z 24 maja 2019 r. (Sygn. DPP13.8221.24.2019.GTM), w ramach której zmienił z urzędu negatywną dla podatnika interpretację z 8 lutego 2018 r. (Sygn. 0111-KDIB2-1.4010.381.2017.1.MJ). Tym samym zmienił dotychczasowe podejście w kwestii ustalenia wartości transakcji i wskazał, że wartość transakcji powinna być wyrażona jako wartość netto.

Dotychczasowa linia interpretacyjna wskazująca na konieczność porównywania do progu wartości brutto powoływała się na definicje transakcji oraz wartości. Na tej podstawie, organy twierdziły, że wartość transakcji ustala się w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług i tylko tak ustalona wartość transakcji może świadczyć o „istotności transakcji”.

Dotychczasowe stanowisko zajmowane przez organy skarbowe zostało przełamane interpretacją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który ostatecznie przyznał rację podatnikowi i potwierdził, że progi transakcyjne (stosowane w reżimie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.) odnoszą się do wartości netto transakcji, tj. nieobejmującej podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu wskazał, że dla celów sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi należy przyjąć wartość, która ma wpływ na ustalenie dochodu (straty) podatnika. Z uwagi na to, że podatek od towarów i usług, co do zasady, jest neutralny, nie ma on wpływu na ustalenie dochodu podatnika.

Szef KAS zauważył, że skoro progi dokumentacyjne określa się w oparciu o przychody, które są ustalone na podstawie ustawy o rachunkowości i wyrażone w kwotach netto, to jednocześnie wartość transakcji także powinna być wyrażona w takiej formie.

Dodatkowym argumentem, na który powołał się Szef KAS, jest stosowanie różnych stawek VAT dla różnych transakcji oraz w różnych jurysdykcjach podatkowych. Tym samym, transakcje o takich samych wartościach netto byłby różnie traktowane ze względu na doliczenie do wartości netto podatku VAT o różnej wysokości, niezależnej od podatnika.

Interpretacja jest pozytywną wiadomością dla podatników, ponieważ stanowi wskazówkę, w jaki sposób interpretować przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. Szef KAS wydał korzystną interpretację, co powinno teoretycznie ucieszyć podatników. Szkoda tylko, że decyzja o wydaniu interpretacji w tak istotnej kwestii została powzięta tak późno. Ustalenie wartości transakcji decyduje bowiem o tym, czy dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona czy nie. Większość podatników przygotowało już dokumentacje cen transferowych za 2017 rok i, mając na uwadze kształtującą się linię orzeczniczą, ustaliło progi transakcyjne w oparciu o kwoty brutto.

Wydana interpretacja jest pokłosiem zmiany przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., które teraz jasno określają, w jaki sposób określić wartość transakcji. Art. 11k ust. 2 Ustawy o CIT wprost wskazuje, że wartość transakcji powinna być wyrażona w kwocie netto.

W opisywanej  interpretacji Ministerstwo Finansów wycofuje się z poprzedniego, błędnego rozumienia przepisów. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że organy kontrolujące będą prezentować podobne podejście, co do interpretacji wartości transakcji.

Podziel Się z Innymi!