Magdalena Narkun

Magda posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Tematyką cen transferowych zajmuje się od 2017 r. W tym czasie uczestniczyła w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji cen transferowych, sporządzania analiz porównawczych, opiniowaniu skutków podatkowych rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz doradztwie w zakresie reorganizacji działalności
Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Marzec 2021

Należyta staranność w cenach transferowych – czy rzeczywiście wystarczy tylko oświadczenie?

|2021-03-15T09:15:54+01:0015 marca 2021|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , |

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, zwiększając obowiązki podatników. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy odnoszące się do transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Od stycznia 2021 r. obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają nie tylko bezpośrednie transakcje realizowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę i zarząd [...]

Grudzień 2020

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – kondycja/ocena podmiotu na tle branży na podstawie określonych wskaźników finansowych

|2020-12-08T10:20:47+01:008 grudnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , |

W formularzu TP-R, poza podaniem informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2019 r., podatnicy zobowiązani są do wskazania wartości czterech wskaźników finansowych dotyczących rentowności przedsiębiorstwa, tj. marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego. Wybrane na potrzeby TP-R wskaźniki rentowności pozwolą w syntetyczny sposób zobrazować [...]

Październik 2020

Dopłata do kapitału może generować obowiązek dokumentacyjny.

|2020-10-05T14:04:54+01:005 października 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , |

Nie jest nowością, że weryfikując obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych, podatnik powinien możliwie szeroko rozpatrywać działania gospodarcze realizowane z podmiotami powiązanymi. Definicja ustawowa transakcji kontrolowanej wprost wskazuje, że identyfikacja transakacji opiera się  na podstawie rzeczywistych zachowań stron, jest to działanie o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do [...]

Sierpień 2020

Możliwość skorzystania ze zwolnienia dla transakcji kontrolowanej realizowanej ze spółką przejętą, która nie zamknęła ksiąg rachunkowych

|2020-08-21T12:27:24+01:0010 sierpnia 2020|Obowiązki dokumentacyjne w Polsce|Tagi: , , |

Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. umożliwiają podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych, tj. transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z przesłanek wskazaną w art. [...]

Kwiecień 2020

Oświadczenie o rynkowości transakcji nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych

|2020-04-20T09:19:29+01:0020 kwietnia 2020|Wyroki i interpretacje|Tagi: , , |

Dotychczas, organy podatkowe i sądy administracyjne wielokrotnie wypowiadały się w kwestii poręczeń wewnątrzgrupowych. Niemniej, wciąż pojawiają się nowe zagadnienia związane z poręczeniami udzielanymi przez podmioty powiązane, budzące wątpliwości podatników, a często również będące przedmiotem sporu na linii podatnik – organ podatkowy. W ostatnim czasie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie [...]