W dniu 16 kwietnia br. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi (sygn. DCT2.054.1.2021DCT2.054.1.2021) na interpelację poselską nr 19562 w sprawie odnoszenia limitu transakcyjnego 500 000 zł do wartości transakcji realizowanych z kontrahentem, jeżeli jego rzeczywisty właściciel jest z tzw. raju podatkowego.

Temat ten jest obecnie na tyle istotny, iż od 2021 roku na podatników zostały nałożone nowe obowiązki TP w zakresie przygotowania dokumentacji TP wraz z analizami porównawczymi, oświadczeniem oraz TP-R dla transakcji o rocznej wartości powyżej 500 tys. PLN, realizowanej z kontrahentem (powiązanym lub niepowiązanym), dokonującym jakichkolwiek rozliczeń (przychodowych lub kosztowych) z podmiotem z tzw. raju podatkowego.

Szczegółowe informacje na temat nowych obowiązków podatników w zakresie transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych zostały opublikowane na łamach naszego bloga, tutaj.

Ministerstwo Finansów w interpelacji wskazało, jakie podejście należy przyjąć do ustalenia wartość transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, w odniesieniu do limitu wynoszącego 500 tys. PLN.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez MF do analizy właściwego podejścia do oceny jednorodności transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem z tzw. rajów podatkowych należy wziąć pod uwagę wyłącznie dwa pierwsze kryteria z trzech określonych w art. 11k ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem wartość transakcji należy ustalać bez względu na:

  • liczbę dokumentów księgowych,
  • dokonanych lub otrzymanych płatności oraz
  • podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Podsumowując wartość transakcji jednorodnej z danym kontrahentem, którego rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, należy ustalać na podstawie wartość transakcji zawartej z jednym kontrahentem. Nie należy tutaj sumować transakcji, czy wartości transakcji z kilkoma kontrahentami.

Warto zwrócić uwagę, iż zaprezentowane podejście do weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji tzw. rajowych jest odmiennym podejściem niż podejście stosowane powszechnie do identyfikacji transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami powiązanymi. Dlatego warto o tym pamiętać w trakcie prac dotyczących analizy obowiązków TP za 2021 rok.

Podejście zaprezentowane przez MF w zakresie identyfikacji transakcji dla już i tak rozszerzonych obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji z kontrahentami (powiązanymi i niepowiązanymi), w których rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego, w końcu wydaje się podążać w kierunku przyjaznym i korzystnym dla podatnika. Liczymy, iż na etapie finalizacji projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania przepisów regulujących kwestie związanych z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową Ministerstwu Finansów nadal będzie przyświecać podejście ułatwienia podatnikom wywiązywania się z nadmiernych obowiązków nie tylko dokumentacyjnych i sprawozdawczych, ale przede wszystkim weryfikacyjnych, z ustawowym zastrzeżeniem zachowania zasad należytej staranności.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!