KAS opublikowało statystyki dotyczące APA za cały 2020 r. Statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj.

W 2020 r. zostało wydanych jedynie 18 decyzji (11 jednostronnych i 7 dwustronnych), w porównaniu z 2019 r. liczba wydanych decyzji zwiększyła się więc jednie o trzy. Dodatkowo, od 30.03.2020 wydano 15 innych rozstrzygnięć, jak np. postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia czy decyzja umarzająca postępowanie.

W 2020 r. zostało złożonych znacznie mniej wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (50) w porównaniu z rekordowym 2019 r. (192 wnioski). Jednak nie zmienia to faktu, że spraw prowadzonych w toku jest 429.

KAS zauważa, że termin rozpatrywania wniosków ulega wydłużeniu (na 31.12.2019 czas rozpatrzenia wniosku o porozumienie jednostronne wynosił 10 miesięcy, na 31.03.2020 11 miesięcy, a na 31.12.2020 już 12 miesięcy). Przy założeniu utrzymania takiej samej tendencji wzrostowej rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji jak w 2020 r. te terminy z założenia są nierealne.

Podatnicy niecierpliwią się długim czasem oczekiwania na wydanie decyzji, ponieważ często nie mogą zaliczyć do kosztów podatkowych usług, których wysokość kształtuje się na poziomie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Czas oczekiwania na decyzję APA ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową podatników i „zamrożenie” środków przez przedłużający się czas rozpatrywania wniosków o APA.

Jednocześnie KAS wskazuje, że dziękuje wnioskodawcom i ich pełnomocnikom za terminowe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania i wskazuje „dzięki takiej postawie możemy skracać czas trwania postępowań”. Liczymy na to, że zarówno działania podejmowane przez KAS w celu zwiększenia efektywności prowadzenia postępowań jak i widoczna proaktywna postawa podatników, przełożą się na dane liczbowe w zakresie wydanych decyzji APA jak najszybciej.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!