Jak ostatnio wspominaliśmy (TUTU), Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania odnośnie formularzy CIT-TP oraz odpowiednio PIT-TP.

Wydaje się, że największe trudności podatnikom sprawia uzupełnienie części F formularza (która odpowiada części G w obecnym projekcie formularza). Nie dość, że jest ona rozbudowana, to dodatkowo wymaga podania bardzo szczegółowych danych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kilka, najczęściej powtarzających się, pytań.

W którym miejscu wpisać prowizję komisyjną?

Ministerstwo w wyjaśnieniach wskazuje wprost pozycję, która odnosi do tego typu wynagrodzenia, tj. wiersz w sekcji F.1. „Otrzymane wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji komisanta/ dystrybutora o ograniczonych ryzykach”. W tym miejscu powinny zostać wpisane dane dotyczące wartości prowizji komisyjnej otrzymanej przez komisanta czy wartość wynagrodzenia otrzymanego przez agenta z tytułu pełnionych funkcji agencyjnych.

Czy usługi wewnątrzgrupowe to wyłącznie usługi o niskiej wartości dodanej?

Podatnicy zapytali, jakiego typu usługi powinny zostać wyszczególnione w polach „Otrzymane/ wypłacone wynagrodzenie z tytułu usług wewnątrzgrupowych”. W szczególności, rozważali czy powinny to być wyłącznie usługi o niskiej wartości dodanej. Ustawodawca wskazał, iż w tym miejscu powinny zostać zaprezentowane wszelkie typy usług „inne niż te, które zostały wskazane w pozostałych wierszach sekcji F”. O ile wyjaśnienie nieznane przez nieznane („inne”) początkowo wydaje się dość niejasne, to w dalszej części podano przykładowe typy usług, które wg autorów formularza nie powinny pojawiać się w pozostałych polach, a właśnie w tym, którego dotyczy zapytanie. I tak, są to: usługi logistyczne, transportowe, budowlane, księgowe, wsparcia, zarządcze, prawne, informatyczne, a także refaktury kosztów takich usług.

Sporny leasing

Wątpliwości podatników dotyczyły także poprawnego umiejscowienia leasingu znaków towarowych. Wskazano jednak wprost, że takie transakcje należy wykazywać w wierszach „Otrzymane/ wypłacone wynagrodzenie z tytułu usług najmu i leasingu”, a nie w części dotyczącej aktywów, co było rozważane przez podatników.

Gdzie zaprezentować zbycie akcji długoterminowych?

Podatnicy zapytali także, gdzie ująć sprzedaż z akcji długoterminowych.. Brano pod uwagę dwa wiersze tj. „Zbycie udziałów/ akcji (długo i krótkoterminowych)” (kategoria szczegółowa) oraz „Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych” (kategoria ogólna) lub oba jednocześnie. Ustawodawca jednak nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. Wskazał, że należy wybrać tą kategorię, która najlepiej oddaje naturę transakcji. Jednak, jeśli właściwe wydaje się przypisanie do obu rodzajów kategorii, to  należy wybrać kategorię szczegółową.

A co z… próbkami?

Ostatnia część sekcji F o numerze 6 (czyli „Inne”) może być przydatna dla podatników, których działalność wiąże się wydawaniem próbek. Zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie, gdzie wykazać wydawanie nieodpłatnych próbek, trzeba zwrócić uwagę na ich związek z innymi rodzajami transakcjami. Zatem, jeżeli wydanie nieodpłatnych próbek następuje w ramach kategorii transakcji  wymienionych w formularzu, to nie należy wykazywać ich odrębnie (np. przy działalności dystrybucyjnej). W przeciwnym razie należy wykazać je w sekcji „Inne” formularza.

Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podatników – w cyklu naszych wpisów omawiamy te zagadnienia, z którymi najczęściej się spotykamy w praktyce. Warto podkreślić, że publikacja nie ma mocy wiążącej, są to jedynie wytyczne, które mają pomóc podatnikom w wypełnieniu formularzy. Warto również zauważyć, że odpowiedzi wskazują na dość szczegółowe zagadnienia, np. typy usług, co potwierdza – jak zresztą samo Ministerstwo wskazuje – że formularz CIT-TP posłuży organom podatkowym za narzędzie do typowania podatników do kontroli.

Podziel Się z Innymi!