Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów dotyczących obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Tydzień temu Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie korzystnej dla podatników zmiany w postaci wydłużenia terminu na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych o 6 miesięcy (CZYTAJ).

Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zapowiadanego rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z zapowiedziami, rozporządzenie wydłuży terminy dotyczące:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP,

do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Projekt rozporządzenia dotyczy obowiązków dokumentacyjnych powstałych wyłącznie w latach 2018 oraz 2019, tj. obowiązków dotyczących lat 2017 oraz 2018.

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczy wszystkich elementów dokumentacji podatkowej wskazanych w przepisach. W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia Ministerstwo Finansów podkreśla, że w związku z wydłużeniem terminu nie obowiązuje już odrębny termin na uzupełnienie danych finansowych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.

Uwagi do projektu rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do 27 lutego 2017 r.

Szybkie działania Ministerstwa Finansów oznaczają, że przepisy powinny zostać wprowadzone w życie w krótkim terminie. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów wskazało na występowanie praktycznych wątpliwości podatników oraz problemów natury technicznej związanych z nowymi przepisami. Oznacza to, że Ministerstwo Finansów zdaje sobie sprawę z problemów podatników i można mieć nadzieję na podjęcie przez Ministerstwo Finansów kolejnych działań w celu ich rozwiązania.

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

Wiele  pytań podatników związanych jest z formą oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Nie jest jasne, czy będzie to odrębny dokument, czy też zaznaczenie odpowiedzi „tak” w polach 24-26 formularza CIT-8 równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia (w polach tych podatnik odpowiada na pytania dotyczące obowiązków dokumentacyjnych). Po zeszłotygodniowym komunikacie Ministerstwa Finansów pojawiły się wątpliwości, jak w przypadku wydłużenia terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowej wypełnić należy pola 24-26 formularza CIT-8.

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych Ministerstwa Finansów Joanna Pietrasik na portalu LinkedIn odniosła się do wątpliwości podatników:

„Zaznaczenie pola dot. oświadczenia nie jest równoznaczne z jego złożeniem, a jedynie informacją, że takie oświadczenie zostanie przesłane do urzędu skarbowego. W związku z tym, jeśli jesteśmy zobowiązani do jego złożenia, to niezależnie od terminu, w którym ma to nastąpić należy zaznaczyć odpowiedź „tak”. W momencie, w którym rozporządzenie zostanie podpisane i opublikowane, wydamy komunikat wyjaśniający te kwestie”.

Podatnicy muszą więc zaznaczyć w deklaracji CIT-8, że zobowiązaniu są do posiadania dokumentacji podatkowej TP, jednak zaznaczenie odpowiedzi „tak” nie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Nie wiadomo jednak, jaką formę powinno mieć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, dlatego czekamy na dalsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Podziel Się z Innymi!